Arrangementveiledning - en gratis veiledningstjeneste

Gjennom prosjektet "Arrangementveiledning" tilbyr Oikos - Økologisk Norge en gratis veiledningstjeneste til alle festivaler og idrettsarrangementer som ønsker å servere økologisk mat. Tjenesten ble opprettet i 2003, og Oikos har siden den gang veiledet og hatt et samarbeid med nesten 100 ulike arrangementer. Deriblant Øyafestivalen, Hovefestivalen, Moldejazz, Oslo Miljøfestival, ulike matfestivaler, Snowboard VM 2012, Håndball EM 2010 og Holmenkollrennene 2013, for å nevne noen. Prosjektet har gjort stor suksess.Hvorfor økologisk mat på festivaler og idrettsarrangement?

Prosjektet "Arrangementveiledning" har som formål å øke inntaket av og fokuset på økologisk mat og drikke blant arrangører av og deltakere på festivaler og idrettsarrangement. Målgruppen er barn, unge og voksne. Festivaler og arrangement er ofte preget av kjappe, usunne måltidsløsninger. Samtidig er slike arrangement en holdningsskapende arena for barn og unge, og økologisk mat på arrangement er derfor et satsningsområde for å øke forbruket av både økologisk og sunn mat. Dette er særlig viktig da det er denne gruppen unge forbrukere som vil prege matvaremarkedet i årene fremover. I tillegg vet man at ungdom i større grad lar seg påvirke og har lettere for å endre matvaner enn det voksne har.

Øya-stand 2011

Oikos-stand på Øya 2011

Hva kan vi hjelpe med?

Oikos sin veiledningstjeneste kan grovt sett deles inn i tre deler: rådgivning, holdningsarbeid og leverandørutvikling. Rådgiving eller veiledning innebærer at vi hjelper arrangører i planleggingen av matserveringen generelt, og spesielt når det gjelder innkjøp, vareutvalg og menyplanlegging i forkant av arrangementet. Holdningsarbeidet går blant annet ut på opplæring og kunnskapsformidling. Vi ønsker å informere alle involverte parter i organisasjonen om økologisk mat og landbruk. I tillegg prøver Oikos å være til stede på så mange arrangement som mulig der det serveres økologisk mat. Her informerer Oikos om økologisk mat og landbruk, og arrangerer økoquiz, smakstesting og annet. Det siste leddet i Oikos tjenestetilbud, retter seg mot leverandørleddet. Her fokuserer Oikos på å samarbeide med aktuelle og potensielle produsenter og leverandører av økologisk mat, for i fellesskap å finne frem til gode råvarer og produktgrupper tilpasset festival- og idrettspublikum.

Erfaringer

Erfaringene fra prosjektet "Arrangementveiledning" har vært svært positive for Oikos, og tilbakemeldingene fra arrangørene og deltakerne har vært veldig bra. Som arrangør er det flere fordeler med å velge økologisk mat på sitt arrangement. Man fremstår som bevisst og samfunnsengasjert, og opplever derfor mye god presse. Med mange gode historier rundt leverandører av økologisk mat, deltakere og utøvere/artister i presse, får man et større fokus på økologisk mat. I tillegg vil en økologisk satsning medføre en tydeligere identitet og profil på arrangementet, og dette er gunstig overfor både publikum og media. Det må også nevnes at man som arrangør med økologisk matservering bidrar til å oppnå Regjeringens mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020.

Oikos opplever et sterkt engasjement knyttet til økologi og miljø i forbindelse med arrangement, og Oikos oppfordrer hele festival- og idretts-Norge til å vise samfunnsansvar og satse på "smakfullt miljøvern"!Trenger ditt arrangement hjelp?

Ta kontakt med prosjektleder Kari Tande-Nilsen: kari@oikos.no, tlf: 24 12 41 11.

Annonsører

Samarbeidspartnere