07.12.2016

Andelslandbruk del 8: Hvorfor så populært?

Populariteten rundt andelslandbruk bare fortsetter å vokse. Norge er det landet i Skandinavia med desidert flest andelslandbruk, hele 63 i skrivende stund. I Sverige finnes det rundt 5 mens Danmark er i ferd med å få sitt aller første andelslandbruk. Hva er det med denne omsetningsformen som har slått sånn an i vårt langstrakte nordlige land?

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Bli medlem

Annonsører

Samarbeidspartnere