24.10.2016

Ber landbruks- og matministeren ordne opp for sauebøndene

Etter at landbruks- og matminister Jon Georg Dale aksepterte EU-regelverket for krav til underlag i sauefjøs, opplever Oikos stor pågang fra bekymrede sauebønder og produsentmedlemmer. Som leder i Regelverksutvalget for økologisk produksjon har Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, nå sendt brev til ministeren på vegne av utvalget. Det tas til orde for utredning av alternativer, romslige overgangsordninger, tilskudd til rammede produsenter og dialog med næringen.

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Bli medlem

Annonsører

Samarbeidspartnere