08.12.2016

Flertall for å styrke virkemidlene for å nå økomål

I dag behandlet Stortinget Miljøpartiet De Grønne sitt forslag som inneholdt en rekke konkrete tiltak for å innfri Stortingets mål om 15% økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Forslaget ble nedstemt, men stortingsflertallet støtter MDG i at det er behov for å iverksette flere tiltak for å oppnå målet. - Dette lover godt for behandling av landbruksmeldingen og den kommende strategien som landbruksministeren har lovet, sier daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen.

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Bli medlem

Annonsører

Samarbeidspartnere