23.02.2017

Bryr du deg om bærekraftmerking?

I en spørreundersøkelse foretatt av YouGov, svarer en av 4 ja på dette spørsmålet. Merkeordninger påvirker i svært eller ganske stor grad deres valg av dagligvarer. På spørsmål om hva som er viktig for at de i større grad skal velge bærekraftig peker ca tre av 4 på lavere pris, større utvalg, bedre produktmerking og synlighet i butikken.

Les mer

Økonytt fra mediene

Oikos Feeds

Oikos i media

Oikos Feeds

Hva skjer?

Se hele kalenderen
Bli medlem

Annonsører

Samarbeidspartnere