Organisering og gjennomføring av matserveringen

Hvert arrangement må ta utgangspunkt i sine behov, fasiliteter og ressurser for å finne en egnet løsning. Før dere setter i gang, kontakt andre liknende ...

Mattilsynet

Når du driver næringsmiddelvirksomhet er du meldepliktig til Mattilsynet. De som skal delta med salg av sine produkter på markeder, festivaler og lignende, må ...

Annonsører

Samarbeidspartnere