Mattilsynet

Når du driver næringsmiddelvirksomhet er du meldepliktig til Mattilsynet. De som skal delta med salg av sine produkter på markeder, festivaler og lignende, må sørge for at også denne aktiviteten er meldt til Mattilsynet.

Dersom privatpersoner på vegne av idrettslag, skoleklasser, musikkorps, foreninger eller lignende skal selge frukt og grønt, kaker, pølser, is, brus, steke vafler eller grille ferdigtilberedte hamburgere ved kortvarige lokale arrangementer, er det ikke pliktig å melde fra til Mattilsynet på forhånd.

Som næringsmiddelvirksomhet plikter du å sette deg inn i gjeldende regelverk for produksjon av mat. Under finner du noen viktige elementer å ta hensyn til:

Oppvask - håndvask - kjøling

 • Kartlegg de kritiske punktene, lag rutiner
 • Hygiene er et risikopunkt
 • Hold riktig temperatur og ha rikelig med plass i kjøleskap
 • Merk og plasser ulike råvarer adskilt i kjøleskap
 • Ha gode oppvaskrutiner med god kapasitet og en som til enhver tid står og vasker opp. Husk god hygiene
 • Husk temperaturmåling av vaskevannet!
 • Ha klare skiller mellom rene og urene soner
 • Håndtering av penger og tilbereding av mat hører ikke sammen

Tydelige arbeidsoppgaver og god opplæring

 • Gjør deg kjent med prinsippene for næringsmiddelhygiene
 • Orienter deg om konsekvensene av dårlig hygiene
 • Kjenn til fare for sykdom
 • Kjenn til hvilke forurensningskilder som finnes i kjøkkenet
 • Kjenn til betydningen av kjøling og frysing
 • Kjenn til betydning av temperaturkontroll
 • Kjenn til betydningen av renhold og orden
 • Kjenn til betydningen av personlig hygiene
 • Husk riktig innpakning

Hva er bedervelige råvarer?

 • Melk
 • Fløte
 • Ferskt kjøtt
 • Fersk fisk
 • Bønnespirer
 • Åpnet hermetikk
 • Kokte og/eller snittede grønnsaker

Fremgangsmåte for håndvask

 • Skyll hendene under rennende varmt vann
 • Ta såpe fra dispenseren
 • Vask hendene grundig i minst 10 sekunder
 • Gni deg godt mellom fingrene
 • Skyll av såpen
 • Tørk hendene med mykt papirhåndkle
 • Steng kranene med papirhåndkleet eller albuen slik at de rene hendene ikke berører kranene

For å melde fra om næringsmiddelvirksomhet går du til Mattilsynet sine nettsider og laster ned skjema for kortvarig salg av mat.

Annonsører

Samarbeidspartnere