Suksessfaktorer

Utvikle et matkonsept som passer ditt arrangement og publikum og deres region. God planlegging og en solid forankring utgjør fundamentet for et vellykket matkonsept. Jo tidligere du kommer i gang, jo bedre. Gode samarbeidspartnere lokalt er også et smart satsingsområde og kan være nøkkelen til suksess.

Det er helt essensielt at matprofilen og –konseptet er tilpasset det enkelte arrangement. Da er det viktig å tenke på hvor arrangementet er lokalisert, hvem deres publikum er, når på året arrangementet avvikles og hvem dere samarbeider med. Et arrangement i Finnmark vil for eksempel kreve et helt annet matkonsept enn et arrangement på Sørlandet. Likens vil et publikum hovedsakelig bestående av ungdommer foretrekke en helt annen type mat enn et godt voksent publikum.

La deg inspirere av andre arrangementer, men ikke forvent at de samme idéene og modellene som andre bruker fungerer like bra for dere. Kort sagt, ikke kopier andres matkonsept fullt og helt, men ta utgangspunkt i idéer og modeller og gjør de til deres egne. Dessuten er hver region og arena unik for hvert arrangement, og dersom man tar utgangspunkt i akkurat det vil konseptet bli noe helt eget for deres arrangement.

Forankring

En økologisk satsing krever en sterk forankring innad i organisasjonen for å lykkes. Det er helt essensielt at alle involverte fra topp til bunn har en felles forståelse og et ensartet engasjement, slik at man jobber mot det samme målet.

  • Sørg for at alle involverte besitter den kunnskapen som trengs for å skape et engasjement
    • Arranger fag-/inspirasjonsdager med inspirerende og dyktige fagfolk, kanskje i samarbeid med en lokal matprodusent og matforedler
  • La alle involverte ta del i prosessen det er å utvikle et matkonsept – slik skapes eierskap
  • Lag noen felles målsetninger som alle enes om, både på kort og lang sikt
  • Skap begeistring og stolthet blant de involverte, det gjør det enklere å begeistre andre

Involver lokalt næringsliv

Gode lokale samarbeid gir gode ambassadører for arrangementet, noe som er gull verdt i markedsføringen og for arrangementets renommé. Gode samarbeid blir i større grad inngått ut fra et felles verdigrunnlag mellom arrangør og samarbeidspartnere. Da er det viktig at du som arrangør er tydelig på hva dere står for og hvem dere er til for.

Erfaringene tilsier at samarbeidene som er knyttet opp mot konkrete prosjekter, forankret i felles verdier og identitet, gir en langt større gevinst for begge parter – og dermed er også grunnlaget lagt for et langvarig og fruktbart samarbeid.

Synliggjør hva dere gjør

En god strategi på markedsføringen av matkonseptet og miljøarbeidet generelt er viktig for å synliggjøre for publikum og omverdenen hva og hvorfor man gjør som man gjør. For mange vil det ligge en merverdi i det å vite at maten er nøye gjennomtenkt og har en bestemt profil.

Planlegg

Å servere økologisk mat krever nøye planlegging i god tid før arrangementet. Enkelte økologiske råvarer kan fortsatt være vanskelige å få tak i. I tillegg kan leveranser og kvalitet variere, samt at volumet av enkelte varer kan være begrenset. Start derfor planleggingen tidlig, gjerne et halvt år i forveien.

Eksempler på profilering

By på dere selv – skap blest

Lag en stand et par uker før og gi folk en smakebit på arrangementet, bokstavelig talt. Del ut smaksprøver, spill musikk eller presenter programmet og smakebiter fra kurs eller seminarer som skal arrangeres. Vis bilder eller film fra fjorårets arrangement, eller presenter mattilbyderne eller bønder som leverer maten.

Arranger gårdsmarked

Legg til rette for og inviter til gårdsmarked på arrangementet eller i forkant av arrangementet. Bønder, gjerne bønder som leverer råvarer til arrangementet, kan selge råvarer som publikum kan kjøpe å ta med hjem, eller de kan selge håndmat som supplerer den øvrige matserveringen på arrangementet.

Lag deres eget signaturprodukt
Øyafestivalen lagde i 2011, sammen med Roskildefestivalen, sin egen økologiske rotfruktchips som de solgte på festivalen. Å utvikle egne signaturprodukter kan være med på å forsterke arrangementets profil, samt gi økte inntekter.

Presenter samarbeidspartnerne

Pstereofestivalen lagde i 2014 videosnutter for å presentere sine økologiske mataktører. Disse ble lagt ut på Pstereos facebookside i forkant av festivalen, og fikk masse oppmerksomhet. Ingen andre saker ble vist like mange ganger. Dette er et eksempel på hvordan du som arrangør kan fremme arrangementets holdninger og verdier på en positiv måte, og samtidig bidra til å gi samarbeidspartnerne et løft.

Bruk lokalavisen aktivt

Be lokalavisen trykke en eller flere oppskrifter fra mataktørene deres i forkant.

Gi publikum stemmerett

Å bruke publikum aktivt i planleggingen kan bidra til å skape eierskap og stolthet til arrangementet. La for eksempel publikum stemme frem hvilke retter de vil skal serveres.

Prisutdeling – la det gå sport i matserveringen

Arranger en konkurranse mellom mataktørene for å kåre den mest miljøvennlige retten eller menyen.

Inviter matbloggere

Inviter matbloggere til å omtale maten og matkonseptet på arrangementet. Dette kan både gjøres i forkant eller underveis. Slik skaper dere ekstra blest omkring matserveringen og mataktørene.

Tydelig miljøsatsing

Inviter økologi – og miljøorganisasjoner til å ta del i informasjonsarbeidet på arrangementet, gjerne i form av spennende aktiviteter.

Annonsører

Samarbeidspartnere