Verdi, identitet, ansvar

Festivalmaten får stadig større oppmerksomhet. Maten har blitt en viktig del av et arrangements identitet og publikums totalopplevelse blir stadig viktigere. ...

Debio-sertifisering

Et Debio-sertifisert arrangement har større troverdighet når de kommuniserer sitt økologiske engasjement. Et arrangement kan være like økologisk bevisst uten ...

Miljøhåndbok

Miljøhåndbok for festivaler og utearrangement er en nyttig guide som skal gjøre det enklere for deg som arrangør å organisere og gjennomføre miljøtiltak på ...

Annonsører

Samarbeidspartnere