Debio-sertifisering

Et Debio-sertifisert arrangement har større troverdighet når de kommuniserer sitt økologiske engasjement. Et arrangement kan være like økologisk bevisst uten sertifisering, men sertifiseringen gir en uavhengig kvalitetssikring og er publikums eneste garanti for at maten som serveres faktisk er økologisk.

Debio er godkjenningsorgan og eier og forvalter av Ø-merket for økologisk produksjon. Ø-merket brukes for produkter som er godkjent av Debio, mens serveringsmerkene forteller om hvor stor andel av serveringen som består at økologisk godkjente produkter. Alle arrangører som ønsker å markedsføre økologisk mat, kan synliggjøre satsingen ved hjelp av Debios serveringsmerker. Denne merkeordningen kan benyttes av kaféer, restauranter, hoteller, kantiner og andre virksomheter hvor det tilberedes og serveres økologisk mat og drikke.

Med Debios serveringsmerke på menyer, skilt og nettsider kan alle enkelt se hvor man kan spise økologisk mat. For å ta i bruk serveringsmerkene må arrangementet kunne dokumentere innkjøpene for hele arrangementet. Debio fungerer som godkjenningsorgan og følger opp hvert enkelt arrangement med årlige kontroller slik at publikum kan være trygge på at andelen økologiske produkter blir opprettholdt.

Arrangører som ønsker godkjenning for å bruke Debios Ø-merke og/eller serveringsmerker i sammenheng med servering av økologisk mat og drikke, skal være tilknyttet Debios kontrollordning. Utfyllende regelverk, gebyrer og registrering finnes på www.serveringsmerker.no.

Bronse, sølv eller gull?

Bronse-, sølv- og gullmerkingen representerer de tre ulike nivåene det er mulig å legge seg på.

Bronse: Minst 15 prosent av serveringen er økologisk, beregnet av innkjøpssum. Alternativt kan 15 ulike økologiske produkter brukes til enhver tid.

Sølv: Minst 50 prosent av serveringen er økologisk, beregnet av innkjøpssum.

Gull: Minst 90 prosent av serveringene er økologisk, beregnet av innkjøpssum.

debios serveringsmerker

Andre sertifiserings- og merkeordninger for mat og miljø

Ved siden av det norske Ø-merket og serveringsmerkene i gull, sølv og bronse finnes det andre vanlige miljømerkinger og sertifiseringsordninger som kan være nyttig å kjenne til. Under finner du en kort orientering om noen av disse.

EU-Merket - Obligatorisk merke på økologisk ferdigpakket mat som er produsert i EU/EØS.

MSC (Marine Stewardship Council) - MSC har utviklet en miljøstandard for bærekraftig fiske.

Debio-merket villfisk og skalldyr - Bærekraftig villfanget fisk og skaldyr miljøsertifiseres av Debio.

Økologisk oppdrettsfisk - Økologisk oppdretsfisk merkes med Ø-merket.

Fairtrade - Iternasjonal merkeording som ivaretar bønder og arbeidere i fattige lang gjennom handel.

UTZ - UTZ sertifiserer kaffe, kakao, te og palmeolje og garanterer for at ledelsen på plantasjen tar sosialt og økonomisk ansvar.

Annonsører

Samarbeidspartnere