Miljøhåndbok

Miljøhåndbok for festivaler og utearrangement er en nyttig guide som skal gjøre det enklere for deg som arrangør å organisere og gjennomføre miljøtiltak på ditt arrangement. Her finnes også en rekke forslag til konkrete tiltak, og du får råd og tips om alt fra avfallshåndtering og klimatiltak til økologisk mat og økodesign.

Foto: miljohandboka.no

Bakgrunn for boka

Øyafestivalen ønsket å bli en av de mest miljøprofilerte festivaler i Norge, og ville gi publikum muligheten til å være miljøbevisst. I tett samarbeid med GRIP, en tidligere stiftelse opprettet av Miljøverdepartementet, har Øyafestivalen vært initiativtaker og pilotbedrift i arbeidet med denne boka. I 2004 ble første utgave av miljøhåndboka gitt ut. I 2014 ble boka revidert, og det er nå 4. utgave som har blitt gitt ut. I denne utgaven har flere festivaler vært involvert, så boken inkluderer nå eksempler fra hele festival-Norge. Oikos har revidert matkapitlet.


Miljøhåndboken er tilgjengelig på nett her. Her finner du info om økologisk og miljøvennlig matservering.Hvorfor satse på miljø?

  • Fordi det bidrar til at også kommende generasjoner kan glede seg over ren natur
  • Fordi stadig flere – både bedrifter og privatpersoner – er miljøbevisste og søker miljøvennlige alternativer
  • Fordi et systematisk gjennomført miljøarbeid gir oversikt over både ressursbruk og verdiskaping i egen organisasjon
  • Fordi dere vil spare penger!

Et arrangement som tar miljøarbeidet på alvor gir et troverdig inntrykk – både hos publikum, artister, medarbeidere og sponsorer.

Festivaler og andre store arrangementer har tradisjonelt ikke sett på seg selv som “forurensende”. Men nå er fokuset endret fra å begrense punktutslipp i industrien til å endre forbruksmønsteret i en mer bærekraftig retning. Derfor er det naturlig at alle tenker på eget ansvar i forhold til miljø.

Miljøhåndbok for festivaler og utearrangement er skrevet av Hanne Bjørseth i samarbeid med Øyafestivalen. En spesiell takk til Oikos, Hovefestivalen, Norsk Rockforbund, og ikke minst til gode kolleger i GRIP senter, for innspill og tilbakemeldinger underveis.

Denne teksten er hentet fra www.miljohandboka.no.

Annonsører

Samarbeidspartnere