Verdi, identitet, ansvar

Festivalmaten får stadig større oppmerksomhet. Maten har blitt en viktig del av et arrangements identitet og publikums totalopplevelse blir stadig viktigere. Som enkeltstående aktører og eller organisasjoner sender man signaler til publikum og har dermed et viktig ansvar i forhold til hvilke verdier man ønsker å promotere.

Identitet

Økologisk matservering har blitt et kvalitetsstempel. En tydelig og gjennomtenkt matprofil er som regel et ledd i arrangementets helhetlige profil og dermed identitet. En tydelig identitet skaper trofaste tilhengere, som igjen kan bidra til å skape en viss trygghet i en sårbar og uforutsigbar bransje. Kampen om oppmerksomheten fra både media og publikum blir stadig større, men ved å dyrke arrangementets egenart står man sterkere..

Lokalkunnskap kan være kilden til den geniale identiteten. Det kan derfor være lurt å innhente kunnskap om lokalmat i området, med tanke på tradisjoner, matkultur, lokale produsenter og leverandører. For en utenforstående kan et slikt matkonsept bli nytt og eksotisk, og for de lokale noe å være stolte av.

Verdier og holdninger

Det å ha klare verdier og holdninger omkring maten handler om å utvikle en egen samfunnsansvarlig opptreden. Det er også en mulighet til å fullbyrde idealistiske prosjekter, og sette temaer på agendaen som fortjener større respekt fra samfunnet omkring oss. Klare verdier og holdninger kan likevel gi arrangementet positiv oppmerksomhet og derigjennom flere samarbeidspartnere, tilhengere og publikummere.

Festivaler er trendsettere og holdningsskapere, og har stor påvirkningsgrad overfor både publikum, lokalsamfunnet og resten av arrangør-Norge. I dagens samfunn hvor det meste av informasjon utveksles via sosiale medier, når man også ut til mange flere enn de som faktisk deltar på et arrangement. Det gjør eksponeringseffekten og synligheten mye større enn tidligere, og som arrangør har man derfor et særlig stort ansvar med hensyn til hvilke verdier og holdninger man formidler. Som arrangør bør du bruke den makten dere har til noe fornuftig og betydningsfullt, som f.eks. å jobbe for et mer bærekraftig lokalsamfunn.

Samfunnsansvar

Som enkeltstående aktør eller organisasjon bør alle ha som mål å opptre mest mulig miljøvennlig og samfunnsansvarlig. Å servere økologisk mat kan og bør være en del av arrangementets miljøengasjement og samfunnsansvar, og i tillegg viser man publikum og omverdenen at man ønsker å bidra til en mer bærekraftig matproduksjon.

Samfunnsansvar handler i bunn og grunn om å bidra til en bærekraftig utvikling, og i dette sikre sunne økosystemer, sosial likhet og god organisasjonsstyring. Som arrangør av et større arrangement bør man ha til formål å etterlate området i minst like god stand som når man kom. Derfor vil det å inngå samarbeid med miljøorganisasjoner styrke identiteten, troverdigheten og kompetansen på området.

Les mer om dette på arrangementsmat.no.

Annonsører

Samarbeidspartnere