Lettere regler for offentlig økomat

– Billigst er ikke alltid best, sa EU-parlamentet og vedtok nye regler for offentlige innkjøp. Nå blir det enklere for offentlige innkjøpere å stille miljø- og kvalitetskrav. Dermed blir det lettere for offentlige kjøkken i sykehus og kommuner å kjøpe økologisk og lokalprodusert mat, helt etter boka.

EU-parlamentet vedtok nå i januar nye regler om offentlige innkjøp, og alle medlemslandene har gitt klarsignal, heter det i en pressemelding.
Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet skal velges. Rammene for valget er dermed utvidet.

Totalkostnad

Ved offentlige innkjøp gis det dermed rom for å stille krav som inkluderer totalomkostningene ved en vare eller tjeneste, som for eksempel miljøpåvirkning og sosiale hensyn. Dette betyr at offentlige innkjøpere ikke lenger bare må kjøpe det som gir lavest pris. De kan også forutsette at varen skal tilfredsstille bestemte miljøkrav og krav om rettferdig handel.

Økologisk skolemat

– Når man får stille både miljøkrav og sosiale krav ved innkjøp av varer og tjenester, blir det lettere for skoler å kjøpe inn økologisk skolemat fra lokale leverandører, uten å bryte regelverket, sier den svenske EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S), i et intervju med svd.se. Hun var svært fornøyd med resultatet av avstemmingen i Strasbourg.

Lokale innkjøp

Reglene åpner også opp for at offentlige innkjøp kan deles opp på flere mindre aktører. Dermed blir det lettere for kommuner å velge å handle med mindre lokale tilbydere, som ellers ofte underbys prismessig av større aktører. Endringen i reglene vil gjøre det lettere for små og mellomstore virksomheter å gi anbud på offentlige kontrakter, heter det i pressemeldingen fra EU-parlamentet.

Innovasjon og sosiale forhold

Det er samtidig åpnet muligheter til større hensyn til innovasjon og sosiale forhold i anskaffelsesprosessen, når kontrakter skal tildeles. Også krav om rettferdig handel og at innkjøpslandets kollektive avtaler må overholdes, blir nå lovlige.

Det er videre innført enklere adgang til å gjøre endringer i allerede inngåtte kontrakter og til å samarbeide med andre offentlige aktører.

Kilder:

svd.se

ks.no

Pressemelding fra EU-parlamentet


Annonsører

Samarbeidspartnere