Nordland fylke tar øko-ansvar

Nordland Fylkeskommune skal miljøfyrtårnsertifisere de videregående skolene i fylket. I den sammenhengen vil de ta i bruk økologisk mat i sine kantiner.


Fylkestinget i Nordland har bestemt at alle fylkets videregående skoler skal miljøfyrtårnsertifiseres.
Økologisk mat er et element i dette arbeidet.
Ved oppstart av prosjektet er det ca 25 storkjøkken og andre utsalgssteder til sammen.

Bronse-Ø i år
Målet for prosjektet Økomat i Nordland er økt produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket. Et delmål for 2016 er at minst ti av kantinene på videregående skoler i Nordland og kantina på Statens hus i Bodø skal tilby økologisk mat til kundene allerede i år, slik at de innen utgangen av året skal være kvalifisert til Debio sitt serveringsmerke i bronse.

Nødvendig veiledning
Å legge driften av et storkjøkken over til bruk av økologisk mat kan by på ulike utfordringer. For å skape forståelse for og oppslutning om endringer og få et vellykket resultat, er det nødvendig med både informasjon og veiledning om tiltak som kan gi en vellykket omlegging innenfor budsjettrammene.

Studietur
Både ansatte og ledere fra kantiner og utsalgssteder var på studie- og inspirasjonstur til København allerede i fjor høst. Nå i mars foregår det veiledningsmøter regionalt i fylket. Hver av kantinene og utsalgsstedene skal fastsette målsettinger for sitt forbruk av økologisk mat og utarbeide handlingsplaner for hvordan målsettingene skal bli nådd.

Økt lokal økoproduksjon
Målet for prosjektet Økomat i Nordland er økt produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket. Det er satt av penger til markdager og fagdager om økologisk landbruksproduksjon, studietur for produsenter, konferanse om økologisk mat med mer.

Både Debio-Info, Oikos - Økologisk Norge og Norsk Landbruksrådgiving er aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektet gjennomføres i 2016 og -17.

Prosjektplanen finner du HER

Kilde: Fylkesnytt fra Nordland


Foto: Glade kursdeltakere på hotell- og restaurantskolen i København. Mat- og miljøveileder Dorthe Wessel Johansen til venstre. Foto: Grete Nytrøen Kvavik / Fylkesmannen i Nordland
Tekst: Marit G. Wright

Annonsører

Samarbeidspartnere