Danmark: Første sykehus med økologisk spisemerke

Regionshospitalet Randers er første sykehus i Danmark som har mottatt 'Det Økologiske Spisemerke'. Utmerkelsen er i bronse, som betyr at 30-60 prosent av maten de serverer er økologisk. Hva skjer i Norge?

- Vi har arbeidet målrettet i flere år med å øke den økologiske andelen av råvarene, og har i lang tid faktisk ligget på bronsenivå, sier sjefsøkonom Mona Carøe Jensen. - Nå har vi offisielt det økologiske stempel, og vi er meget stolte over å ha fått bronsemedaljen. Vi har ambisjoner om mer og satser på å få skiftet ut bronse med sølv i løpet av høsten, sier Carøe Jensen. Hun påpeker at interne opptellinger viser at kjøkkenet allerede er tett på sølv, som krever 60-90 prosent økologiske råvarer.

Økologisk Landsforening i Danmark opplyser også at salget av økologisk mat til storkjøkkener har økt med 74 prosent fra første halvår 2010 til andre halvår 2012. De synes det går litt senere med omleggingen enn de hadde forventet, men tror at det snart vil ta av. Den danske regjeringens mål er at 60 prosent av all offentlig servering skal være økologisk innen 2020.

Hva med Norge?

- Dette er til inspirasjon for oss som jobber med å øke andelen økologisk mat i norske sykehus og andre institusjoner, sier Maiken Sele, seniorrådgiver i Oikos - Økologisk Norge. Debio har også lansert spisemerker i gull, sølv og bronse for det norske markedet. Tingvoll sykehjem på Nordmøre var første norske institusjon som fikk det norske merket. De oppnådde sølv, som i Norge betyr minimum 50 prosent økomat. Les mer

God markedsføring med spisemerke

Det aller første serveringsmerket som ble delt ut i Norge, var et gullmerke til Den Grønne Kafé i Bergen. Les mer

Foreløpig er det 450 spisesteder som har spisemerke i Danmark, mens det var 133 som var sertifiserte av Debio i Norge. - Vi håper at de som allerede har Debios godkjenning vil skaffe seg spisemerker, for det er god markedsføring, sier Maiken Sele i Oikos. - Med et Ø-merke på dør, vindu og meny, vil de bevisste kundene ha bedre mulighet til å finne de spisestedene som satser på økologisk mat, mener Sele.

Les mer om de norske spisemerkene.

Grønt sykehus

- Vi har en samarbeidsavtale med de norske helseforetakenes prosjekt "Grønt sykehus", opplyser Sele.  - Dette er spesialisthelsetjenestens miljø- og klimaprosjekt, og satsing på økomat er et delprosjekt. Vi jobber sammen med Nofima, med finansiering fra Statens Landbruksforvaltning, for å øke andelen økologisk og gjerne lokal mat i sykehusene. Vi jobber også med å redusere matsvinn. Prosjektet ForMat i NHO-regi, har blant annet bidratt til å få laget en brosjyre om matsvinn i forbindelse med Verdens miljødag som var 5.juni. Mer om det nasjonale miljø- og klimaprosjektet, inkludert brosjyren om matsvinn, kan du finne her.

Foregangseksempler

Vi har noen flere foregangseksempler i St. Olavs hospital i Trondheim, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Sandetun sykehjem, Arendal kommune med flere, sier Sele. - Det er opp til de sykehusene som er med i prosjektet å sette sine egne mål, men vi oppfordrer til minimum 15 prosent. Da er det i tråd med regjeringens mål, og bidrar til at vi når det nasjonale målet innen 2020, sier Sele.

- Vi vil gjerne ha med flere sykehus eller private helseinstitusjoner i prosjektet, det er bare å ta kontakt for de som synes dette er interessant, avslutter hun.

Kontaktinfo

Maiken Sele: maiken@oikos.no , tlf 24 12 41 07 / 41 20 22 40.

Åshild Longva: ashild.longva@nofima.no, tlf. 64 97 01 10 / 91 72 90 79.

Lene Omdahl: lene.omdahl@helse-bergen.no , tlf. 481 58 346.

Jobber du i et annet storkjøkken og ønsker veiledning, ta gjerne kontakt med Foregangsregion for økologisk forbruk, ØQ.

Kilder fra Økologisk Landsforening:

Første sykehus har fått økologisk spisemerke

Storkjøkkener kjøper mer og mer økologisk

Annonsører

Samarbeidspartnere