Storkjøkken

Sunn økologisk mat passer godt inn i et helhetlig arbeid for å ta miljøhensyn og samfunnsansvar. Skal regjeringens og Stortingets mål om 15 % økologisk forbruk i Norge innen 2020 kunne nås, må både offentlige institusjoner og private storkjøkken på banen i større grad.

Oikos kan bidra

Oikos har jobbet med kurs og foredrag for både offentlig og privat storhusholdning, samt arrangementer i flere år. Vi kan bidra med inspirasjon, motivasjon, kunnskap og praktisk veiledning i innføring av økologisk mat i servering.

Siden 2011 har vi samarbeidet med foregangsfylket Oslo, Akershus og Østfold -ØQ og matforskningsinstituttet Nofima, for å øke økologisk forbruk i storkjøkken.

I 2012 begynte Maiken Pollestad Sele som innleid prosjektleder for satsing på økologisk og lokal mat i spesialisthelsetjenestens miljø- og klimaprosjekt Grønt sykehus. Det er et eget delprosjekt for mat som innebærer at institusjonene i de ulike helseforetakene får være med på samlinger og får individuell veiledning for å oppnå Stortingets mål om 15 prosent økologisk innen 2020. Private helseinstitusjoner er også velkomne deltakere i dette prosjektet.

Fra 2015 er det Debio info som generelt koordinerer veiledning for storkjøkken. Marte von Krogh er koordinator: marte@debio.no.

Ta ellers gjerne kontakt dersom du ønsker veiledning eller vil ha mer informasjon. Vi bidrar gjerne for flere aktører.

Kontaktperson i Oikos: Seniorrådgiver Maiken Pollestad Sele, maiken@oikos.no , tlf. 24 12 41 07 / 41 20 22 40.

Annonsører

Samarbeidspartnere