Mer øko-mat i offentlige kantiner

Det er gode utsikter til at offentlige virksomheter vil øke innkjøp av økologiske matvarer framover. Dette kom klart frem under et økologisk frokostseminar i Statens landbruksforvaltnings kantine.
–Det er en gledelig økt interesse for økologisk mat til storkjøkken, sier seniorrådgiver Maiken Pollestad Sele, hos Oikos - Økologisk Norge. Difi sin viktige avklaring om at en kan legge inn krav om en andel økologisk mat som del av miljøkravene ved anbud, tror vi vil føre til en vekst framover, legger hun til.

Stor interesse


Nærmere 40 personer deltok på et frokostseminar som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerte i kantina hos Statens landbruksforvaltning (SLF) tidligere denne uka. Seminaret samlet deltakere fra innkjøpere og kjøkkenledelse i en rekke offentlige virksomheter. Formålet med seminaret var å vise hvorfor det er viktig for offentlige virksomheter å kjøpe inn mer økologisk produsert mat.
Difi har et spesielt ansvar, og arrangerer flere kurs og seminarer med stor deltakelse. Til neste år vil det også foreligge en egen veiledningspakke for innkjøp og bruk av økologisk mat i offentlige virksomheter, skriver SLF på sin nettside.

 

Forsvaret i førersetet

- Det er fullt mulig å kreve økologisk mat og samtidig overholde lov og forskrift om offentlige anskaffelser, konstaterer Direktoratet for forvaltning og IKT i en egen pressemelding. Her slås det fast at økologisk mat kan regnes som et miljøkrav. Slike krav er allerede godt etablerte i konkurranser om offentlige kontrakter, og innkjøperne har dermed god anledning til å kreve økologiske matvarer.

 

Det ble blant annet redegjort for hvordan Forsvaret jobber for å nå sin målsetting for 2012, med 15 prosent økologisk. Tine og Forsvaret har nylig inngått en avtale om levering av økologisk lettmelk. Når all melk i Forsvaret etter hvert blir økologisk, betyr dette 650 000 liter økologisk melk per år.

 

Difi har fått prosjektstøtte fra SLF for arbeidet med å legge til rette for økt offentlig etterspørsel etter økologisk mat. Konkurranser og miljøledelse skal gi et vesentlig bidrag til regjeringens mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020, og at det offentlige skal gå foran som ansvarlig forbruker.

 

Les mer om dette hos SLF

 

Annonsører

Samarbeidspartnere