Årets Meitemark

  "Årets Meitemark” er en hederspris som deles ut en gang i året av Oikos - Økologisk Norge. Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge. Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

  Dette kan gjøres på flere ulike måter:

  - Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.

  - Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarksgjødsel.

  Kort sagt, initaitivet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

  Initiativ som settes i verk for å løse aktuelle problemer for deretter å avslutte kan ikke tas i betrakning selv om det/de ellers oppfyller kravene som er satt i disse statutter.

  Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark:

  2016 Marie Backman Fosshagen og Eivind Bakk

  2015 Reidun Pommeresche og Øystein Haugerud

  2014 Liv og Dag Hauffen

  2013 Olav Arnar Bø

  2012 Ib Kondrup

  2011 Olav Jønsi

  2010 Gjermund Stormoen

  2009 Bjørg Fritsvold og Rune Hatleli

  2008 Karl og Petra Grude

  2007 Helge Christie og Anders Vatn

  2006 Grete Lene Serikstad

  2005 Einar Grepperud og Emil Mohr

  2004 Erna og Trygve Sund

  2003 Vinjar Tufte

  2002 Ella Sandnes

  2001 Knut Vebjørnsen og Henrik Berg

  2000 Pascale Baudonnel

  1999 Thomas Cottis

  1998 Christian Zurbuchen

  1997 Rørosmeieriet og Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)

  1996 Kristian Ormset

  1995 Johan Ellingsen

  1994 Sissel Hansen

  1993 Kåre Torvik

  1992 Vidar-Rune Synnevåg

  Annonsører

  Samarbeidspartnere