21.-23. mars: Oikos landsmøte og fagseminar 2014

  Årets landsmøte blir på Bjerkem i Steinkjer. Oikos' framtidige strategi vil stå i sentrum. Alle interesserte er hjertelig velkommne, alle medlemmer av Oikos har tale- og forslagsrett, og valgte delegater har stemmerett.

  Velkommen til landsmøte på Bjerkem i Steinkjer og fagseminar på Mære landbruksskole!


  Fredag 21.mars arrangerer vi tradisjonen tro et spennende fagseminar, denne gangen om "Framtidsbygda i økologisk perspektiv" og fra fredag kveld til utpå søndagen 23.mars går Landsmøtet i Oikos av stabelen, hos selveste styreleder Jakob Bjerkem på gården Bjerkem i Steinkjer. På lørdagskvelden blir det festmiddag.

  Program for fagseminaret og info om påmelding til alt ligger her.

  Alle interesserte er hjertelig velkomne, medlemmer av Oikos har tale- og forslagsrett, mens de valgte delegatene i tillegg har stemmerett.
  Praktisk info ligger her

  Fullstendige sakspapirer  (21 dok.) - disse er også sendt på e-post til alle påmeldte delegater og lag.

  Sak 01: Konstituering - 1 dokument
  Sak 02: Årsmelding - m/ vedlegg 1, og vedlegg 2 lagenes årsmeldinger -3 dokumenter
  Sak 03: Regnskap med vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3, vedlegg 4 - 5 dokumenter
  Sak 04: Kontingent - 1 dokument
  Sak 05: Kontingentrefusjon - 1 dokument
  Sak 06: Godtgjøring for tillitsvalgte - 1 dokument
  Sak 07: Strategi - 1 dokument
  Sak 08: Handlingsplan - 1 dokument
  Sak 09: Vedtektsendring - 1 dokument
  Sak 10: Ren Mat - 1 dokument
  Sak 11: Budsjett, med vedlegg 1 - 2 dokumenter
  Sak 12: Landsmøteuttalelser - 1 dokument
  Sak 13: Valg, vedlegg valgnemdas innstilling - 2 dokumenter

  Frister:

  Påmelding til fagseminaret innen onsdag 19.mars kl.12 via deltager.no

  Utgåtte frister  - til info:

  Alle årsmøter måtte være gjennomført innen senest fredag 21. februar. Saker til dagsorden for landsmøtet måtte sende styret innen lørdag 22. februar. Forslagene sendes til regine@oikos.no.

  Årsmøtene i lagene velger delegater til landsmøtet eller gir styret mandat til å velge delegater. Hvert regionlag velger tre delegater og hvert fylkeslag velger to delegater. Hvert lokallag velger en delegat per 20. medlem, men maksimalt to delegater per lokallag. Sekretariatet i Oikos dekker reisene for delegatene, mens lagene dekker kost og losji. Vi oppfordrer sterkt til å bruke kollektivtransport.

  Forslag til "Årets Meitemark" for 2014 måtte være styret i hende innen mandag 24. februar.

  Frist for innspill til Oikos sin årsmelding var 31. januar 2014.

  Frist for å sende inn årsmeldinger fra lag og grupper til den interne rapporten var 1. mars.

  Lurer du på noe, ta kontakt med organisasjonsrådgiver Gina, på gina@oikos.no eller tlf. 408 26 211.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere