31. mars - 2. april 2017: Landsmøte med fagseminar

  Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til årets landsmøte og håper på stor oppslutning og hyggelige dager sammen med representanter fra alle lokal-, fylkes-, og regionlag og faggrupper!

  Fagseminaret "Mennesket og molda: Veier til økt jordfruktbarhet og karbonlagring i jord" går av stabelen den 31. mars i Vitenparken på campus Ås, NMBU. Seminaret arrangeres i samarbeid med Fagbladet Økologisk Landbruk (Norsk landbruksrådgivning), Stiftelsen Kore og Vitenparken Campus Ås.

  Landsmøtet vil bli arrangert på Hotel Scandic City i Fredrikstad. Åpning av landsmøtet finner sted lørdag 1. april. Arrangementet avsluttes med lunsj søndag 2. april. Festmiddagen lørdag 1. april vil finne sted på Kulturhuset i Gamlebyen i Fredrikstad.

  Saker som skal behandles på landsmøtet (klikk på lenkene for å laste ned saksdokumentene)

  Sakspapirene sendes alle landsmøtedeltakerne på e-post.

  Praktisk informasjon
  Landsmøtet er organisasjonenes høyeste organ. Alle medlemmer har tale- og forslagsrett, og de valgte delegatene har stemmerett.

  Alle deltagere må ha betalt kontingenten sin i inneværende år!

  I følge vedtektene har hvert regionlag rett til tre delegater og hvert fylkeslag har rett til to delegater. Hvert lokallag har rett til en delegat pr. 20 medlemmer, men maksimalt to delegater til sammen. Delegatene velges på årsmøtene i lagene. For mer informasjon om landsmøte se vedtektenes § 5.

  Fullstendig program for landsmøte og fagseminar, samt kjøreplan for hele helgen vil bli lagt ut her:

  Program for landsmøtet

  Kjøreplan for helgen (med viktige tidspunkter)

  Program for Fagseminaret

  Påmelding

  • Påmelding landsmøte skjer her senest 20. mars (ny frist!): Klikk her.
  • Påmelding fagseminaret skjer her innen 24. mars: Klikk her.

  Obs! Skal du delta på både fagseminar og landsmøtet, må du melde deg på begge steder.

  Overnatting, mat og priser
  Vi overnatter og spiser middag fredag og lunsj lørdag og søndag på Hotel Scandic City, der landsmøtet arrangeres. Festmiddagen lørdag arrangeres i på Kulturhuset i Gamlebyen i Fredrikstad. Det er mulig å bestille enkeltrom eller dobbeltrom. Overnatting i dobbeltrom med frokost koster 545 kr pr pers. Overnatting i enkeltrom med frokost koster 925 kr. Husk også å melde om spesielle matbehov i påmeldingen!

  Reise
  Vi oppfordrer alle, så langt det er mulig, å reise kollektivt.

  Det er gangavstand fra togstasjonen i Ås til Vitenparken på campus Ås NMBU (se kart her).

  Vi setter opp felles busstransport fra Vitenparken på Ås (der fagseminaret arrangeres) til Fredrikstad fredag 31. mars like etter at fagseminaret er ferdig. Husk å reservere plass i påmeldingen om du ønsker å bli med denne!

  Hotellet ligger i Gunnar Nilsens gate 9 i Fredrikstad sentrum, i gangavstand fra togstasjonen (ca. 11 min. Se kart her).

  Middagen lørdag arrangeres i Kulturhuset i Gamlebyen i Kirkegata 24. Det er gangavstand til Kulturhuset, med en innlagt ferjetur fra Cicignon ferjeleie til Gamlebyen på 2 min. Hele turen tar ca. 25 minutt (se kart her). Ferja går hvert 15. minutt hele døgnet lørdag og søndag. Eventuell transport med bil ordnes av den enkelte.

  Vi har et begrenset budsjett, så vær vennlig å benytt billigste reisemåte!

  Hvem betaler hva?
  Oikos dekker reiseutgifter for alle delegater etter billigste reisemåte (ikke for observatører). Oikos dekker også alle felles måltider for delegater og observatører under fagseminaret og landsmøtet.

  Lagene betaler selv for delegatenes overnatting med frokost. Observatører betaler sin egen overnatting med frokost (lagene kan velge å dekke dette også). Alle betaler sin egen drikke.

  Viktige frister:

  • 20. mars (ny frist!): Påmelding landsmøte /innmelding av delegater
  • 8. mars (aller siste frist er 11. mars): Innmelding av saker til dagsorden for landsmøtet (til elin@oikos.no)
  • 24. mars: Påmelding fagseminar

  Har du spørsmål om fagseminaret og/eller landsmøtet og/eller ønsker program og sakspapirer tilsendt i posten er du velkommen til å ta kontakt med organisasjonsrådgiver Elin Rømo Grande på elin@oikos.no/ 24 12 41 08.

  Hjertelig velkommen til landsmøtet og fagseminaret 2017!

  På bildet: Landsmøtedeltakerne i 2016 i Skien.

  Foto: Emma Gerritsen

  Annonsører

  Samarbeidspartnere