Fagseminar og Landsmøte 2015

  Den 13.-15. mars 2015 er det duket for fagseminar og Landsmøte i Oikos - Økologisk Norge. Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen og håper på stor oppslutning og hyggelige dager sammen med representanter fra alle lokal-, fylkes-, og regionlag!

  Fagseminaret går av stabelen den 13. mars på Blæstad ved Høgskolen i Hedmark. Det arrangeres i samarbeid med fagbladet Økologisk Landbruk, Høgskolen i Hedmark og Norsk landbruksrådgivning. Hovedtema blir den levende matjorda, som et ledd i arbeidet med å sette fokus på jord i forbindelse med FNs jordår 2015.

  Landsmøtet vil bli arrangert på Høsbjør hotell i Brumunddal med utsikt over Mjøsa. Vi starter opp etter en bedre økologisk middag fredag den 13. mars på kvelden og avslutter søndag den 15. mars etter en sikkert minst like god økologisk lunsj.

  Saker som skal behandles på landsmøtet (last ned sakspapirene ved å trykke på lenkene):

  Sak 01: Konstituering av Landsmøtet 2015 (med program)

  Sak 02: Årsmelding med vedlegg 1 (versjon med ferdig layout deles ut på landsmøtet) og vedlegg 2.

  Sak 03: Årsegnskap med revisjonsberetning for 2014 med vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3.

  Sak 04: Fastsetting av kontingent for 2016

  Sak 05: Refusjon av medlemskontingent 2015 (til utbetaling i 2016)

  Sak 06: Godtgjøring for tillitsvalgte (se Sak 12)

  Sak 07: Oppdatering av politisk plattform med vedlegg 1 og vedlegg 2.

  Sak 08: Strategi og ettårig handlingsplan med vedlegg 1 og vedlegg 2.

  Sak 09: Vedtektsendringer med vedlegg 1, vedlegg 2, vedlegg 3 og vedlegg 4.

  Sak 10: Budsjett 2015 med vedlegg 1 og vedlegg 2.

  Sak 11: Landsmøteuttalelser

  Sak 12: Valg

  Praktisk informasjon

  Landsmøtet er organisasjonenes høyeste organ. Alle medlemmer har tale-, og forslagsrett, og de valgte delegatene har stemmerett. Alle må ha betalt kontingenten sin i inneværende år! I følge vedtektene har hvert lokallag rett til en delegat pr. 20 medlemmer, men maksimalt to delegater til sammen. Hvert regionlag har rett til tre delegater, og hvert fylkeslag til to delegater. Delegatene velges på årsmøtene i lagene. For mer informasjon om Landsmøte se vedtektenes § 5.

  Overordnet program:

  • Ankomst torsdag 12. mars til Høsbjør hotell i Brumunddal (der vi overnatter hele helgen). Alternativt er det mulig å komme direkte til fagseminaret på Blæstad fredag 13. mars og sjekke inn på Høsbjør hotell på ettermiddagen etter seminaret.
  • Fagseminar fredag 13. mars kl. 10.00 – 16.00 på Blæstad, Høgskolen i Hedmark (ved Hamar) med utdeling av hedersprisen Årets meitemark. Obs! Krever egen påmelding!
  • Felles økologisk middag kl 17:30 på Høsbjør hotell - der vi blir resten av helgen
  • Åpning landsmøte fredag kl 19-21
  • Landsmøtet fortsetter lørdag 14. mars kl. 09.00 – 18.00
  • Økologisk festmiddag lørdag 14. mars kl. 19.00. Fest og dans.
  • Landsmøtet fortsetter søndag 15. mars kl. 09.00 – 12.30
  • Økologisk lunsj fram til kl. 14.00, og deretter avreise.

  Fullstendig program for landsmøtet finner du her.

  Programmet til fagseminaret lastes ned her.

  Kjøreplan for hele helgen finner du her.

  Påmelding

  Obs! Det er nødvendig å melde seg på både fagseminar og landsmøte for de som skal delta på begge.

  Overnatting, mat og priser

  Vi overnatter og spiser alle måltider (bortsett fra lunsj fredag) på Høsbjør hotell der landsmøtet arrangeres. De aller fleste må belage seg på å overnatte i dobbeltrom. Er det helt spesielle grunner til at noen ønsker enkeltrom kan dette avtales med Elin på elin@oikos.no før enkeltrom velges i påmeldingen. Overnatting i dobbeltrom med frokost koster 600 kr pr pers. Overnatting i enkeltrom med frokost koster 890 kr. Husk også å melde om spesielle matbehov i påmeldingen!

  Reise

  For dere som kommer med bil, se veikart her.

  For dere som reiser kollektivt:

  Vi leier buss som kjører Brumunddal stasjon – Høsbjør hotell torsdag kveld ca kl 20:20. Retur søndag ettermiddag kl 14. Merk av i påmeldingen om du ønsker å sitte på! Bussen korresponderer med følgende tog:

  Torsdag 12. mars:

  Tog fra Gardermoen og Oslo S med ankomst kl 20.12.

  Tog fra Trondheim med ankomst Brumunddal stasjon kl 19:48 (med togbytte på Hamar).

  Søndag 15. mars:

  Tog til Gardermoen og Oslo S kl 14.45

  Tog til Trondheim (med togbytte på Hamar) kl 15:12.

  Til Blæstad fredag 13. mars

  Leid buss som kjører t/r Høsbjør hotell – Blæstad med avgang kl 9 (tur) og 16:15 (retur).

  For de som kommer direkte til Blæstad med kollektivtransport anbefales:

  • Tog til Hamar
  • Buss nr 170 fra Hamar skysstasjon (ved togstasjonen) i retning Elverum. Bussen går fra Hamar 20 og 50 minutter over hver hele time på morgen- og dagtid. Gå av på stoppestedet Vang sentral, 11 minutter fra Hamar skysstasjon. Fra buss-stoppet, kryss veien (forsiktig – farlig vei!) og gå langs Høyvangvegen i 5 minutter. Da er du på Blæstad.

  Utover dette er det er det ønskelig at alle ordner transport selv. Er det likevel andre behov, ta kontakt med Elin på elin@oikos.no.

  Obs! Vi har et begrenset budsjett, så vær vennlig å benytt billigste reisemåte!

  Hvem betaler hva?

  Oikos dekker reiseutgifter for alle delegater etter billigste reisemåte (ikke for observatører). Oikos dekker også alle felles måltider for delegater og observatører på Blæstad og Høsbjør (dette gjelder ikke middag torsdag, dette må alle ordne med selv!).

  Lagene betaler selv for delegatenes overnatting med frokost. Observatører betaler sin egen overnatting med frokost. Alle betaler sin egen drikke under festmiddagen.

  Viktige frister:

  Sakspapirene vil bli lagt ut på nettsidene og sendt ut på e-post innen 28. februar.

  Påmelding fagseminar og landsmøte: 2. mars

  Utgått frist 13. februar: Innmelding av delegater, innsending av årsmeldinger fra lagene og saker til dagsorden for landsmøtet til Elin på elin@oikos.no.

  Har du spørsmål om fagseminaret og/eller landsmøtet og/eller ønsker program og sakspapirer tilsendt i posten er du velkommen til å ta kontakt med Elin på elin@oikos.no/ 24 12 41 08.

  Hjertelig velkommen til fagseminaret og Landsmøtet 2015!

  Annonsører

  Samarbeidspartnere