Nye krefter i Oikos

  Et samlet landsmøte i Oikos - Økologisk Norge gjenvalgte styreleder Olav Arnar Bø og valgte to nye ressurspersoner inn i styret.

  Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge har denne helga vært samlet til et inspirerende og konstruktivt landsmøte på Høsbjør i Hedmark. Landsmøtet samlet seg om to nye ressurspersoner som går inn i styret.

  Småbruker

  Nyvalgt styremedlem Ole-Jacob Christensen driver småbruk i Vestre Slidre sammen med sin kone Yvonne Tonnaer. De driver allsidig med hovedvekt på produksjon av ost og solbær basert på eget ressursgrunnlag og med stor grad av selvforsyning.

  Ole-Jacob har en mastergrad i fransk, sosiologi og idehistorie. Han er aktiv på sosiale medier og skriver artikler og kronikker, bl.a. har han fast innlegg i Nationen en gang i måneden.

  Han har hatt flere verv i Norsk Bonde- og Småbrukerlag, både sentralt og lokalt. Han sitter i styret for det lokale Miljøpartiet de Grønne og er vara til styret i fylkeslaget i Oppland.

  Hagebrukslærer

  Linda Jolly er biolog og universitetslektor på Norsk Universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) hvor hun underviser i biologi og naturbruk. Kurset "Gården som pedagogisk ressurs" har bidratt til å etablere samarbeid mellom skoler og gårder. Steinerskolen var tidligere Lindas arbeidsplasss i 25 år, og økologisk hagebruk er hennes lidenskap. Hun har lenge drevet et hagebruk på Hengsenga på Bygdøy i Oslo, som er et prakteksempel på mangfoldig økologisk matproduksjon. Linda er en ettertraktet kursleder, reiser land og strand for å holde kurs og har et stort kontaktnett i både inn og utland.

  Gjenvalgt

  Ny nestleder er Tove Hoppestad fra Telemark. Hun har flere års erfaring som styremedlem, driver Århus andelslandbruk og er arbeidende styreleder i matfestivalen Mersmak i Skien.

  Styreleder Olav Arnar Bø  fra Vik i Sogn, ble gjenvalgt for ett år til. Hans visjon for Oikos er at vi skal bli en enda mer slagkraftig og mye større organisasjon.

  - De to nye styremedlemmene tilfører styret viktig fagkompetanse og lang erfaring som vbil komme organisasjonen til gode, sier styreleder Bø. - Landsmøtet og alle deltakerne har gitt meg mye inspirasjon til å gå løs på et nytt år med viktig arbeid for økologien i Norge.

  - Jeg vil også benytte anledningen til å takke avtroppende nestleder Geirmund Øglend og varamedlem Anita Larsen Panman for godt samarbeid i året som har gått. De har gjort en solid innsats i mange år og skal ha stor takk, avslutter styreleder Olav Arnar Bø.

  Landsstyret m avtroppende

  Styret i Oikos - Økologisk Norge for landsmøteperioden 2015-16

  Styreleder Olav Arnar Bø

  Sogn og Fjordane

  1 år. Gjenvalg

  Nestleder Tove Hoppestad

  Telemark

  1 år. Ny som nestleder

  Mette Goul Thomsen

  Hedmark

  1 år igjen. Ikke på valg

  Eric Brinkhof

  Akershus

  1 år igjen. Ikke på valg

  Liv Heide

  Sør-Trøndelag

  1 år igjen. Ikke på valg.

  Stig Braathen

  Hedmark

  trukket seg, juni 2015

  Ole-Jacob Christensen

  Oppland

  2 år. Ny

  1. vara: Linda Jolly

  Oslo

  1 år. Ny. Rykker opp til styremedlem fra juni 2015

  2. vara: Camilla Ek

  Troms/Østfold

  1 år. Gjenvalg, 1.vara

  3. vara: Olaug Bach

  Sør-Trøndelag

  1 år. Gjenvalg, 2.vara

  Annonsører

  Samarbeidspartnere