Seminar 15.mars: Eit nyskapande landbruk

  Korleis kan landbruket møte utfordringar innan klima, miljø og helse, og samtidig vera ein attraktiv leveveg i eit moderne samfunn? Velkomen til seminar i Aurland 15.mars klokka 10.00-17.00!

  Påmelding her! Last ned programplakaten her!

  Ordstyrar: Regine Andersen, dagleg leiar i Oikos - Økologisk Norge

  10.00-10.15         Velkomen
  10.15-12.15         Samtaler om eit landbruk med meining, om framtida som bonde, rekruttering,   utdanning og det globale i det lokale

  Aksel Nærstad, jobbar i Utviklingsfondet, er forfattar av fleire bøker bla. Den unødvendige sulten, 2012.
  Er oppteken av optimal, framføre maksimal produksjon og har eit globalt perspektiv på landbruket.

  Ida Østvold
  , tidligare elev ved SJH, leiger småbruket Leine i Valdres
  Har mange idear og tankar om landbruket som framtidig leveveg

  Ole-Jacob Christensen
  , økologisk bonde i Valdres, tilknytt Bonde- og småbrukarlaget.
  Er oppteken av å bruke lokale ressursar og ser verda både får det globale og det nære og lokale

  Olav Arnar Bø
  , tidlegare rektor på SJH, involvert i bygdeutvikling og har ein gard i Vik.
  Jobbar for tida med å etablere eit økologisk slakteri, og har fleire tankar om eit landbruk med meining.

  12.15-13.15         LUNSJ

  13.00-14.00 Løysingar for eit moderne landbruk og samfunn

  Andelslandbruket – innovative løysingar for produksjon og sal
  Anja Bruland, dagleg leiar ved Øverland andelsgard
  Erfaringar frå Sveits og Noreg
  Regine Andersen, dagleg leiar i Oikos - Økologisk Norge


  14.00-14.15        PAUSE

  14.15-16.00        Oslo Kooperativ v/Idun Bjerkvik Leinaas
  Hurdal økolandsby v/Simen Torp, ti økolandsbyar på ti år


  16.00-16.30        PAUSE

  16.30-17.00        Bonusforedrag - Ein dyrevennleg veg til middagsbordet. Presentasjon av mobilslakt    v/Torill Malmstrøm

  16.20-17.00        Diskusjon om løysingar for framtidas landbruk

  Aurlandsseminaret 16.-17. mars 2013, Aurland


  Kom til Sogn Jord og Hagebruksskule denne helga og møt over 70 miljø- og matinteresserte frå heile landet. Vi trur at nordmenn ynskjer meir påverknad på kva vi et, enten vi er bønder eller forbrukarar. Difor samlast vi for å lære, jobbe og diskutere samtidig, om det vi brenn mest for: berekraftig, norsk mat. Vi gjentek suksessen frå i fjor - denne gongen med eit praktisk retta og enda meir spanande program.

  Laurdag kan du velje mellom ei rekke kurs: Ysting, kompost, garving av skinn, partering av kje, permakultur med Marianne Leisner, med meir.
  Det blir kokkekurs med Hanne Frosta, Bergens-kokken som tek i bruk nordiske og lokale råvarer. Kurset munnar ut i ein herleg festmiddag. Måltidet deler vi med Oikos - Økologisk Norge, som har sitt landsmøte i Aurland same helg.
  I tillegg blir det ulike foredrag/debatt/verkstadar som fokuserer på framtidas matproduksjon i eit grønt perspektiv.

  Helga opnar med eit viktig overblikk: Fredag 15. drar Oikos i gong seminaret ”Eit nyskapande landbruk”. Hit kjem blant anna Aksel Nærstad frå Utviklingsfondet.

  Kom til Sogn Jord og Hagebruksskule og møt folka, lærdommen, engasjementet og maten du berre finn i Aurland!

  Påmelding og informasjon her: paamelding.sjh@sfj.no, tlf 57 63 26 50 og www.sjh.no

  Annonsører

  Samarbeidspartnere