Åpen økologisk gård

  På Åpen økologisk gård inviteres publikum til å bruke en dag og hele sanseapparatet i et ekte økologisk eller biodynamisk gårdsmiljø. Arrangementene bidrar til å skape nærhet til matproduksjonen og er en møteplass for bønder og mennesker som ikke har direkte tilknytning til landbruket.

  Åpen økologisk gård har blitt arrangert hvert år siden 2011 som et virkemiddel for å skape engasjement for, og bidra til økt kunnskap om økologisk og biologisk-dynamisk mat og landbruk. Med konseptet Åpen økologisk gård får bønder og andre som er engasjert i økologiske og biodynamiske gårdsbruk mulighet til å invitere publikum inn på gården for en dag. De får vist fram gården og produksjonen sin og møtt folk som er interessert i det de driver med. Publikum på sin side får mulighet til å lære om produksjonen, konteksten og menneskene bak maten. De får oppleve gården gjennom å se og lytte til omgivelsene på gården, smake økologisk og biodynamisk mat, ta på dyr, planter og redskaper, og slik få en opplevelse som skaper nærhet til landbruket på en egen måte. Gjennom tilrettelagte opplegg formidles også kunnskap om økologisk/biodynamisk gårdsdrift, for eksempel gjennom bøndenes egen formidling, markvandringer, øko-sti, utstillinger, foredrag og brosjyremateriell.

  Åpen økologisk gård

  Hvem kan delta?
  Alle gårdbrukere, region-, fylkes-, lokallag og andre medlemmer i Oikos -  Økologisk Norge og Biologisk-dynamisk Forening, er velkomne til å arrangere Åpen økologisk gård. Er du ikke medlem kan du melde deg inn i Oikos her og Biologisk-dynamisk Forening her.

  Vil du arrangere Åpen økologisk gård?
  Se informasjon om årets arrangementer og påmelding her, eller ta kontakt med prosjektleder Marte Guttulsrød på marte@oikos.no.

  Foto: Oda Omholt / Bioforsk økologisk

  Annonsører

  Samarbeidspartnere