Andelslandbruk

  Andelslandbruk er en nyskapende modell som bidrar til å skape nytt liv i norsk landbruk. Bønder og forbrukere samarbeider ved at forbrukere involverer seg i matproduksjonen.

  Forbrukerne blir kjent med jordlivet og mangfoldet av grønnsaker vi kan dyrke i Norge. Kjøtt, egg, korn og meieriprodukter kan også være med. Bonden får støttespillere og noen som deler både risikoen og gevinsten i produksjonen. Sammen skapes fornuftige løsninger som gir fersk, lokalprodusert, økologisk sesongmat på bordet. Kunnskap og bevissthet deles også.

  Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbrukere. Det unike med ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for eksempel for ett år av gangen, og deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene. Som andelshavere i årsproduksjonen kan forbrukerne delta i planlegging av gårdsdriften.

  Økologiske andelslandbruk bygger på tre hovedprinsipper:

  • Dialog mellom produsent og forbrukere
  • Felles avling og felles risiko
  • Åpen og gjennomsiktig økonomi

  Oikos – Økologisk Norge har et nasjonalt prosjekt for å fremme og legge til rette for økologiske andelslandbruk over hele landet. I prosjektet jobbes det med å spre informasjon og kunnskap om modellen, samt veilede de som ønsker å starte opp. Oikos koordinerer også nettverket av andelslandbruk i Norge, og arrangerer kurs og samlinger for disse.

  Ønsker du å starte opp med andelslandbruk anbefaler vi å starte med Håndboken for å starte andelslandbruk som kan bestilles her. Ta kontakt med prosjektleder Alexandra Devik på alexandra@oikos.no om du ønsker veiledning for oppstart eller drift av ditt andelslandbruk.

  Finn ut mer om økologisk andelslandbruk på nettsiden andelslandbruk.no eller på Facebook-gruppa Andelslandbruk i Norge.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere