Avsluttet 2015: ODISSA - Utviklingsprogram i sørlige Afrika

  ODISSA - Organic Development in Sub-Saharan Africa, er Oikos' bidrag til miljø- og helsevennlig landbruk i sørlige Afrika.

  I 2006 startet vi et samarbeidsprosjekt med organisasjoner og myndigheter i Zambia. Vi ser nå på muligheter for samarbeid også med vår søsterorganisasjon Tanzania Organic Agriculture Movement (TOAM). Prosjektet er støttet av Norad, Norganic og Godt Brød, du er også hjertelig velkommen til å støtte arbeidet vårt.

  Følgende aktiviteter er sentrale i ODISSA-programmet i Zambia:

  Produksjon

  flere grupper og individuelle bønder har fått kurs og oppfølging i økologisk produksjon, og har begynt med produksjon av økologiske frø, belgvekster, grønnsaker, og bomull. Så langt har ca. 6500 bønder fått kurs. Alle får først et fem dagers grunnleggende kurs i økologiske metoder, deretter spesialiserte kurs i økologisk grønnsaksproduksjon, biologisk skadedyrkontroll, sertifisering m.m.

  zambiske økobønder

  Moses og Mary Mulenga er blant pioneerene av økobønder i Zambia.

  Gården deres har vært sertifisert siden 2000.

  Marked

  I september 2013 åpnet The Green Shop & Café i hovedstaden Lusaka. Vi har jobbet med kursing og oppfølging av bønder siden 2006 og litt med å skaffe markedsmuligheter. Nå har vi realisert drømmen mange av bøndene og de ansatte i oganisasjonene hadde, om en egen økobutikk med café! Dette gir bøndene et sikkert marked til en rettferdig pris, og cafeen er et møtested for alle som brenner for økologisk landbruk og sunn, miljøvennlig mat. I 2012 ble det gjennomført en markedsundersøkelse som viste at mange ønsket seg naturlig og økologisk mat, men de visste ikke hvor de kunne få tak i det. Dette ga oss grunnlag for å sate på The Green Shop & Café.

  Høyere utdanning

  Pensumkomiteen på University of Zambia (UNZA) godkjente i september 2010 vårt forslag om å integrere økologisk landbruk i undervisningen av alle bachelorgrader på School of Agriculture! Dette er et stort gjennombrudd. I tillegg arrangerte vi det første akademiske kurset i økolandbruk i Zambias historie i 2008, i samarbeid med Martyrs Universitet i Uganda. Kurset fortsetter og gjennomføres en gang i året. Det jobbes med å integrere økologisk landbruk i alle Mastergrader, dette vil forhåpentligvis være på plass fra 2013.

  Forskning

  Universitetet i Zambia har etablert forskningsfelter med dryppvanning, og noen BSc og MSc-studenter skriver oppgaver relatert til økologisk landbruk.

  cattle KATC tradisjonelle typer mais

  Utvidelse

  Norad har bedt oss om å utvide arbeidet vårt. Vi ønsker å ta dette gradvis og vurderer mulighetene for samarbeid med søsterorganisasjoner i Zambias naboland, slik at det kan forekomme utveksling av erfaringer mellom landene. Først må det gjennomføres et pilotprosjekt for å kartlegge hvilke aktiviteter som bør prioriteres de påfølgende tre årene.

  Støttespillere Norad, Norganic og Godt Brød.
  Vi ønsker oss flere støttespillere som ønsker å bidra til et bærekraftig landbruk i Afrika sør for Sahara, som er den regionen i verden med størst utfordringer når det gjelder matsikkerhet og fattigdom - ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller se her.

  For information in English, German or Spanish, please contact the Project Manager.

  Prosjektleder/Project Manager: Maiken Sele, Oikos.

  Tlf +47- 24 12 41 00/07 (dir.)/mobile: +47- 41 20 22 40.

  Zambian mobile: +26 0964 60 22 39.

  e-mail: maiken@oikos.no

  Annonsører

  Samarbeidspartnere