Festival og idrett

  Oikos har gjennom prosjektet "Arrangementveiledning - økologisk mat i kultur og idrett" som formål å øke forbruket av økologisk mat på festivaler. Siden 2003 har vi samarbeidet med en rekke festivaler, som Øyafestivalen, Hovefestivalen, Moldejazz, Pstereo og Miniøya. De siste årene har vi også jobbet opp mot idrettssektoren, med fokus på økologisk og sunn idrettsmat.

  Prosjektet har blant annet samarbeidet med Holmenkollen Skifestival, som fikk Debios gullmerke for økologisk matservering i 2015 og ble kåret til årets arrangement av Matprisen 2015. Høsten 2015 arrangerte vi en nasjonal idrettskonferanse der temaet var hvilken betydning økologisk mat har for idrettsutøvere og arrangører av idrettsarrangementer.

  Både idrettprosjektet og festivalprosjektet tar sikte på å hjelpe arrangører å gjennomføre økologisk servering og en økologisk profil, hovedsakelig gjennom å tilby gratis arrangementveiledning. Arrangementprosjektet har bidratt til svært konkrete resultater med hensyn til økologisk servering på arrangement. Tidligere har det hovedsakelig vært fokus på musikk og matfestivaler, men siden 2010  ble det også opprettet et prosjekt for idrettsarrangementer. Prosjektene har som mål å bidra til at flest mulig arrangører benytter Debios sertifiseringsmerker i markedsføringen av sitt arrangement.

  Oikos opplever stadig større etterspørsel etter arrangementveiledning. Oikos gir råd om blant annet organisering av matservering, meny, Debio-sertifisering og leverandør- og produktutvalg. I sammenheng med dette har Oikos tett dialog med aktuelle leverandører av økomat. I tillegg bedriver Oikos utstrakt informasjonsvirksomhet, og markerer seg som en positiv, tydelig aktør på flere av de største musikkarrangementene i Norge.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere