Ren Mat

  Ren Mat er Norges eneste heløkologiske magasin. Ikke minst er det Oikos – Økologisk Norge sitt flaggskip. Inspirasjonsmagasinet kommer ut fire ganger i året, fordelt på sesongene.

  REN MAT HAR EN rolle som et relevant informasjonsorgan til forbrukere og produsenter. Ren Mat bidrar til Stortingets mål om økt produksjon og forbruk av økologisk mat. For at økologisk mat og et mer bærekraftig levesett ikke bare skal være en trend er det viktig å forklare sammenhenger, dette har Ren Mat gjort i den formen det er i dag siden 2012. Ren Mats oppgave er å være motiverende og gi sakelig informasjon om et komplisert tema, noe som kan inspirerer til en grunnleggende forandring i folks holdninger til mat og miljø.

  GJENNOM GODE reportasjer, undersøkende journalistikk, informasjon om mat og råvarer, og mange oppskrifter hjelper vi deg til å finne og lage sunn mat som er dyrket frem på naturens premisser. Ren Mats målgruppe er forbrukere, alle som kjøper og spiser mat, med hovedmålgruppe barnefamilier 30 +. Vi mener dette er forbrukere som i størst grad trenger informasjon om hele næringskjeden – fra jord til kropp.

  PAPIRUTGAVEN AV Ren Mat trykkes i et opplag på 20 000 eksemplarer per utgivelse. Rundt halvparten går til alle medlemmer i Oikos – Økologisk Norge, abonnenter av Ren Mat og gjennom vår egen salgsdistribusjon til over 100 utsalgssteder. Dessuten distribueres bladet til samarbeidspartnere, politikere i stat og kommuner, på messer, arrangementer, konferanser og i andre større relevante forsamlinger. Vi distribuerer også der Oikos sine andre prosjekter gjennomføres; Økouka, Åpen økologisk gård, til Andelsgårder og i forbindelse med Økodemo i butikk.

  Nettsiden renmat.no driftes likeså. Her legger vi ut oppskrifter, forskning og fagartikler. Dessuten finner du Økoguiden her, der vi forsøker å samle alle som omsetter økologiske varer i en guide, slik at produsenter og forbrukere enklere kan finne hverandre. Ren Mat har en egen Facebookside som oppdateres med jevne mellomrom og er dessuten på andre sosiale medier.

  Opplevelsesstoffet, som reportasjer og portretter er eksklusivt for papirutgaven. Vil du kjøpe eldre utgaver, se oversikten her, og send oss en mail, info@renmat.no

  REN MAT STØTTES av Landbruksdirektoratet og flere Fylkesmenn.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere