Oikos Oslo/Akershus

  Oikos Oslo/Akershus er fylkeslaget for deg som bor i Oslo og Akershus og er interessert i økologisk mat, forbruk og jordbruk.

  Med over hundre økologiske produsenter og over 1700 medlemmer i Oslo og Akershus er det mye spennende vi kan få til!

  Vi ønsker å korte ned avstanden mellom forbruker og bonde gjennom gårdsbesøk og opplevelser som inspirerer til matglede, dyrkelyst, tradisjoner og en grønnere livsstil for store og små.

  Vårt mål er at alle i O/A skal ha muligheten til å dyrke sin egen mat, om det så være i en pallekarm eller en potte på balkongen. Vi vil arbeide for flere grønne dyrkeområder i fylkene.

  Laget ønsker også styrke felleskapet mellom de økologiske bøndene og være en støtte for disse.

  Har du lyst til å engasjere deg, ta gjerne kontakt på oaf@oikos.no eller bli med på den faste øko-kvelden som arrangeres en gang måneden.

  Følg oss på Facebook for å holde deg oppdatert på lagets aktiviteter og øko-kveld!

  www.facebook.com/oikosoaf

  Annonsører

  Samarbeidspartnere