Strategi for en økologisk framtid 2014 - 2020

  Oikos – Økologisk Norge er den eneste organisasjonen i Norge som arbeider systematisk for å styrke den økologiske satsningen i Norge gjennom kommunikasjon og ...

  Handlingsplan 2017/18

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2017/18 vedtatt på landsmøtet i Fredrikstad, 1.-2. april 2016.

  Årsmeldinger fra Oikos lag og grupper

  Her finner du årsmeldingene fra lag og faggrupper i Oikos-Økologisk Norge. Vi startet med fellespublisering av årsmeldinger fra lagene i 2014.

  Årsmeldinger

  Her finner du årsmeldingene fra Oikos-Økologisk Norge der du blant annet kan lese om de økologiske høydepunktene og mediesaker fra året som gikk, bli kjent med ...

  Retningslinjer for forvaltning av aktivitetsfondet 2017

  Nye retningslinjer for forvaltning av aktivitetsfondet og tildelingskriterier ble vedtatt av landsstyret høsten 2016 og gjelder for hele 2017.

  Vedtaksprotokoller

  Det ble vedtatt av landsstyret i 2016 at vedtaksprotokoller fra styremøtene legges ut på nettsida for å bidra til mer åpenhet og eierskap blant tillitsvalgte ...

  Normalvedtekter for lokallag Oikos

  Her finner du normalvedtekter for lokallag i Oikos, oppdatert på landsmøtet i Fredrikstad 2017.

  Normalvedtekter for region- og fylkeslag i Oikos

  Her finner du normalvedtekter for regionlag og fylkeslag, sist oppdatert på landsmøtet i Fredrikstad 2017.

  Politisk plattform

  Her finner du politisk plattform for Oikos - Økologisk Norge, sist revidert og vedtatt på landsmøtet 2017 i Fredrikstad.

  Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

  Her finner du vedtekter for Oikos - Økologisk Norge, sist endret på landsmøtet 2017 i Fredrikstad.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere