Strategi for en økologisk framtid 2014 - 2020

  Oikos – Økologisk Norge er den eneste organisasjonen i Norge som arbeider systematisk for å styrke den økologiske satsningen i Norge gjennom kommunikasjon og ...

  Handlingsplan 2017/18

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2017/18 vedtatt på landsmøtet i Fredrikstad, 1.-2. april 2016.

  Årsmeldinger fra Oikos lag og grupper

  Her finner du årsmeldingene fra lag og faggrupper i Oikos-Økologisk Norge. Vi startet med fellespublisering av årsmeldinger fra lagene i 2014.

  Årsmeldinger

  Her finner du årsmeldingene fra Oikos-Økologisk Norge der du blant annet kan lese om de økologiske høydepunktene og mediesaker fra året som gikk, bli kjent med ...

  Retningslinjer for forvaltning av aktivitetsfondet 2017

  Nye retningslinjer for forvaltning av aktivitetsfondet og tildelingskriterier ble vedtatt av landsstyret høsten 2016 og gjelder for hele 2017.

  Normalvedtekter for lokallag Oikos

  Her finner du normalvedtekter for lokallag i Oikos, oppdatert på landsmøtet i Fredrikstad 2017.

  Normalvedtekter for region- og fylkeslag i Oikos

  Her finner du normalvedtekter for regionlag og fylkeslag, sist oppdatert på landsmøtet i Fredrikstad 2017.

  Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

  Her finner du vedtekter for Oikos - Økologisk Norge, sist endret på landsmøtet i Skien, 8.-10. april 2016

  Faglig og politisk plattform

  Her finner du faglig og politisk plattform for Oikos, sist revidert på landsmøtet på Høsbjør 14.-15. mars 2015.

  Handlingsplan 2016/17

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2016/17 vedtatt på landsmøtet i Skien, 8.-10.april 2016.

  Handlingsplan for 2015/16

  På landsmøtet i Aurland i 2013 ble det vedtatt å gjennomføre en strategiprosess som en del av flere tiltak for å utvikle Oikos-Økologisk Norge som ...

  Handlingsplan 2014/15

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2014/15 vedtatt på landsmøtet i 2014 på gården Bjerkem i Henning nord for Steinkjer.

  Handlingsplan 2013/14

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2013/14.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere