Årsmelding 2015

    Årsmeldinga for 2015 bærer preg av at 2015 var FNs internasjonale år for jord (International Year of Soils). Som vanlig finner du høydepunktene fra måned til måned, oppsummering av medieåret og presentasjon av våre prosjekter. Vi skriver også litt om det viktige politiske arbeidet som gjøres i regi av Oikos, og satsingen på genressurser og mangfold. God lesing!

    Du finner årsmeldingen for 2015 her

    Vil du lese mer om FNs jordår finner du det på FAOs hjemmeside her

    Annonsører

    Samarbeidspartnere