Årsmelding fra Oikos lag og grupper 2014

  Det har vært stor aktivitet i Oikos 18 lag og grupper i 2014. Her kan du lese en oppsummering fra hvert av dem.

  Last ned årsmeldingen her.

  Oikos hadde følgende lag og grupper i 2014:

  Regionlag: Oikos Vest, Oikos Nord-Norge, Oikos Agder, Oikos Vetebu og Oikos Innlandet

  Fylkeslag: Oikos Rogaland, Oikos Møre- og Romsdal, Oikos Sør-Trøndelag og Oikos Nord-Trøndelag

  Lokallag: Oikos Sande, Oikos Hadeland, Oslo og omegn økologiske hagebrukslag, Oikos Ås Økolag, Telemark urtelag, Agder Økomjølklag og Solør Økologiske Landbrukslag.

  Faggrupper: Faggruppe urter og Faggruppe husdyrhold og dyrevelferd.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere