Årsmelding fra Oikos lag og grupper 2015

  Rapporten fra lag og faggrupper for 2015 viser stor aktivitet og mangfold. Antall lag økte med to fra 2014 og er nå 20. I tillegg er det én aktiv faggruppe.

  Oikos er aktiv i store deler av Norge gjennom region-, fylkes- og lokallag og faggrupper. Ved utgangen av 2015 hadde Oikos elleve region- og fylkeslag, ni lokallag og en faggruppe. I årsmeldingene kan du se hvordan lagene og faggruppen bidrar til å engasjere folk om økologisk landbruk og mat rundt omkring i hele landet.

  Regionlag: Oikos Vest, Oikos Nord-Norge, Oikos Agder og Oikos Innlandet

  Fylkeslag: Oikos Rogaland, Oikos Møre- og Romsdal, Oikos Vestfold, Oikos Østfold, Oikos Buskerud, Oikos Sør-Trøndelag og Oikos Nord-Trøndelag

  Lokallag: Oikos Hadeland, Oikos Sande, Nord-Østerdal økologiske landbrukslag, Oslo og omegn økologiske hagebrukslag, Oikos Ås Økolag, Oikos Bergen, Telemark urtelag, Agder Økomjølklag og Solør Økologiske Landbrukslag

  Faggrupper: Faggruppe urter (ingen aktivitet i Faggruppe husdyrhold og dyrevelferd for øyeblikket)  Last ned årsmeldingen her

  Annonsører

  Samarbeidspartnere