Årsmeldinger fra Oikos lag og grupper

  Her finner du årsmeldingene fra lag og faggrupper i Oikos-Økologisk Norge. Vi startet med fellespublisering av årsmeldinger fra lagene i 2014.

  Oikos er aktiv i store deler av Norge gjennom region-, fylkes- og lokallag og faggrupper. Det ble etablert tre nye lag i 2016 (uthevet under). Ved utgangen av 2016 hadde Oikos tolv region- og fylkeslag, ti lokallag og en faggruppe. I tillegg var det etablert interimstyrer i Oikos Telemark og Oikos Veten (i Sogn). I årsmeldingene kan du se hvordan lagene og faggruppen bidrar til å engasjere folk om økologisk landbruk og mat rundt omkring i hele landet.

  Regionlag: Oikos Vest, Oikos Nord-Norge, Oikos Agder og Oikos Innlandet

  Fylkeslag: Oikos Rogaland, Oikos Møre- og Romsdal, Oikos Vestfold, Oikos Østfold, Oikos Buskerud, Oikos Sør-Trøndelag, Oikos Nord-Trøndelag og Oikos Oslo/Akershus

  Lokallag: Oikos Hadeland, Oikos Sande, Nord-Østerdal økologiske landbrukslag, Oslo og omegn økologiske hagebrukslag, Oikos Ås Økolag, Oikos Bergen, Telemark urtelag, Agder Økomjølklag, Solør Økologiske Landbrukslag, Oikos Lørenskog Økolag og Oikos Sunnfjord.

  Faggrupper: Faggruppe urter (ingen aktivitet i Faggruppe husdyrhold og dyrevelferd for øyeblikket)

  Årsmelding lag og faggrupper 2016 her

  Årsmelding lag og faggrupper 2015 her

  Årsmelding lag og faggrupper 2014 her

  Annonsører

  Samarbeidspartnere