Handlingsplan 2013/14

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2013/14.

  Vedtatt av landsmøtet i Aurland, 15.-17. mars 2013.  Oikos – Økologisk Norge skal i landsmøteperioden 2013-2014:

  1. Legge vekt på oppfølging av markedet for å fremme økologisk omsetning og særlig innen kjøtt, melk og offentlig innkjøp.

  2. Bidra til mer økologisk forbruk i storkjøkken, både offentlige og private, med særlig fokus på helseforetakene, universitetene og hoteller.

  3. Være aktiv og ledende innen økologisk informasjon, særlig gjennom egne kommunikasjonskanaler: oikos.no, renmat.no, nyhetsbrev, landbruksnytt og sosiale medier som Twitter og Facebook. I tillegg skal Oikos finne gode samarbeidspartnere som sammen med organisasjonen fremmer de økologiske verdiene og bidrar til økt økologisk handel og
   produksjon.

  4. Utvikle Oikos – Økologisk Norge som organisasjon:
   • Gjennomføre en strategiprosess for å arbeide mer målrettet i forhold til visjonen om et økologisk samfunn.
   • Bygge organisasjonen ved å gjennomføre en gjennomgang av vedtekter og praksis i forbindelse med omorganiseringen.
   • Medlemsverving med vekt på Oikos sin rolle som økologisk utviklingsaktør og lobbyorganisasjon.
   • Gå igjennom ordningen med Økoambassadører som frivillig bidrar til større aktivitet for Oikos.
   • Gjennomføre aktiviteter som skaper incentiv til å både bli og forbli medlem.

  5. Arbeide med politisk lobbyarbeid med vekt på å øke offentlig innkjøp av økologisk mat og forankre viljen til å utvikle økologisk handel og produksjon.

  6. Arbeide for å øke kravene om bruk av økologisk mat for virksomheter som blir miljøsertifisert, f.eks. som Miljøfyrtårn.

  7. Fortsette arbeidet med andelslandbruk og urbant landbruk.

  8. Rekruttere unge til bondeyrket.

  9. Være på banen overfor utdannings- og forskningsmiljøet på UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap), Sogn Jord- og Hagebruksskule og andre relevante utdanningstilbud.

  10. Styrke det landbruksfaglige arbeidet slik at økobønder kan bruke faglig kunnskap og støtte fra vårt felleskap til å styrke økologisk drift og dyrevelferd.

  11. Arbeide for at tilskuddsregelverket blir bedre tilrettelagt for omlegging til økologisk landbruk.

  (Punktene er ikke i prioritert rekkefølge)

  Annonsører

  Samarbeidspartnere