Handlingsplan 2014/15

    Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2014/15 vedtatt på landsmøtet i 2014 på gården Bjerkem i Henning nord for Steinkjer.

    På landsmøtet i Aurland i 2013 ble det vedtatt å gjennomføre en strategiprosess som en del av flere tiltak for å utvikle Oikos-Økologisk Norge som organisasjon.  Handlingsplanen for landsmøteperioden 2014/15 er den første handlingsplanen som tar utgangspunkt i resultatet av strategiprosessen, "OIKOS 2020 - Strategi for en økologisk framtid".

    Du finner handlingsplanen her.

    Annonsører

    Samarbeidspartnere