Handlingsplan 2016-2017

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2016-2017 vedtatt på landsmøtet i Skien, 8.-10.april 2016.

  Om handlingsplanen
  Oikos – Økologisk Norge er den eneste organisasjonen i Norge som arbeider systematisk for å styrke den økologiske satsningen i Norge gjennom kommunikasjon og politisk påvirkning, kombinert  ved konkrete og praktiske tiltak. Med denne strategien tar vi sats for å bidra til at den økologiske utviklingen i Norge løftes over i et annet spor, slik at den kan ta av.

  Strategien er blitt til gjennom en omfattende og interaktiv prosess med styre og stab, tillitsvalgte og aktive medlemmer gjennom høsten 2013 og vinterhalvåret 2013/14. Vi har også hatt dialog med sentrale alliansepartnere som har gitt viktige innspill. Strategien ble vedtatt på landsmøtet i Oikos 21.–23. mars 2014. Den er et levende dokument og vil bli oppdatert når det er hensiktsmessig.

  Strategien er hele organisasjonens dokument. Samtidig inviterer den til samarbeid med alle aktuelle alliansepartnere om å gjøre Norge mer økologisk. Sammen står vi sterkt, og kan oppnå så mye mer.

  Overordnet mål
  Oikos - Økologisk Norge vil bidra til at økologisk landbruk og forbruk står sterkt i Norge innen 2020. Dette innebærer at:

  Delmål 1
  En betydelig andel av forbrukerne i Norge foretrekker økologiske sesongbaserte og kortreiste produkter når de handler i butikker, på markeder, i gårdsutsalg, abonnementsordninger eller andre lignende ordninger.

  Delmål 2
  Det er et rikt utvalg av og tilgang til økologiske varer for alle.

  Delmål 3
  Det drives tilstrekkelig økologisk landbruk i Norge til å møte etterspørselen i markedet innenfor de fleste typer produksjoner.

  Delmål 4
  Den økologiske landbruksproduksjonen er i kontinuerlig utvikling for best mulig miljøansvar, dyrevelferd, helse, rettferdighet og føre-var-prinsippet.

  Delmål 5
  Oikos er en sterk og anerkjent organisasjon på det økologiske området som bidrar til felles innsats for en økologisk framtid for en bred front av institusjoner, organisasjoner og grupper.

  Last ned handlingsplanen her

  Annonsører

  Samarbeidspartnere