Handlingsplan 2016/17

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2016/17 vedtatt på landsmøtet i Skien, 8.-10.april 2016.

  Om handlingsplanen
  Handlingsplanen er utledet fra dokumentet Oikos 2020 – Strategi for en økologisk framtid. Målene fremhevet med grønt er de målene som landsmøtet har besluttet å fokusere på i Handlingsplan 2016-17 (H 2016–17). De andre målene er tatt med for oversiktens skyld. Det forekommer noen endringer i forhold til strategien. Disse vil bli innarbeidet i strategien ved revideringen av strategien i 2017. Dokumentet er vedtatt av landsmøtet 2016.

  Handlingsplanen består av fem delmål og under hvert av disse er det satt resultatmål. For hvert resultatmål er det angitt hvilket prosjekt, driftsoppgave eller funksjon som er tilordnet resultatmålet og hvor i organisasjonen ansvaret for gjennomføring er plassert.


  Overordnet mål
  Oikos - Økologisk Norge vil bidra til at økologisk landbruk og forbruk står sterkt i Norge innen 2020. Dette innebærer:


  Delmål 1: Forbrukerne velger økologisk
  En betydelig andel av forbrukerne i Norge foretrekker økologiske sesongbaserte og kortreiste produkter når de handler i butikker, på markeder, i gårdsutsalg, abonnementsordninger eller andre lignende ordninger.

  Delmål 2: Rikt utvalg av økologiske produkter i markedet
  Oikos vil bidra til at det er et rikt utvalg av, og tilgang til, økologiske varer for alle.

  Delmål 3: Et styrket økologisk landbruk
  Det drives tilstrekkelig økologisk landbruk i Norge til å møte etterspørselen i markedet innenfor de fleste typer produksjoner.

  Delmål 4: Økologisk produksjon i kontinuerlig utvikling
  Den økologiske landbruksproduksjonen er i kontinuerlig utvikling for best mulig miljøansvar, dyrevelferd, helse, rettferdighet og føre-var-prinsippet.

  Delmål 5: En sterk og handlekraftig organisasjon
  Oikos er en sterk og anerkjent organisasjon på det økologiske området som bidrar til felles innsats for en økologisk framtid for en bred front av institusjoner, organisasjoner og grupper.

  Last ned handlingsplanen her

  Annonsører

  Samarbeidspartnere