Handlingsplan 2017/18

  Her finner du handlingsplanen for landsmøteperioden 2017/18 vedtatt på landsmøtet i Fredrikstad, 1.-2. april 2016.

  Om handlingsplanen
  Denne handlingsplanen gjelder for landsmøteperioden 2017–2018. Den er utledet av vår reviderte strategi Oikos 2020 – Strategi for en økologisk framtid og inneholder de samme overskriftene, delmålene og resultat-målene som den reviderte strategien. Også alle tiltak fra strategien er ført opp, men med ulike farger:

  - Tiltakene som er fremhevet på grønn bakgrunn inngår i Handlingsplanen 2017-18.

  - Tiltakene som er gjengitt på hvit bakgrunn er ikke prioritert i Handlingsplan 2017-18. De føres likevel opp, for å vise hvordan    handlingsplanen er utformet i forhold til totaliteten i strategien. Intensjonen er at disse tiltakene skal fases inn i senere handlingsplaner.

  Ved hvert mål er det i kolonnen til høyre angitt funksjon eller prosjekt ved sekretariatet som har ansvar for eller bidrar til gjennomføring av tiltaket. En beskrivelse av disse funksjonene og prosjektene er presentert mot slutten av dokumentet. Her går det også fram hva det satses på i 2017.

  Tiltakene fra strategien er prioritert innenfor de ressursene vi har tilgjengelig i organisasjonen i form av finansiering, kapasitet og kompetanse. I et tilfelle er det i kolonnen til høyre markert at lag og grupper skal ha ansvar for gjennomføringen. Dette gjelder tilleggsforslag fra landsmøtet i 2017.


  Overordnet mål
  Oikos - Økologisk Norge vil bidra til at økologisk landbruk og forbruk står sterkt i Norge innen 2020. Dette innebærer:


  Delmål 1: Forbrukerne velger økologisk
  En betydelig andel av forbrukerne i Norge foretrekker økologiske sesongbaserte og kortreiste produkter når de handler i butikker, på markeder, i gårdsutsalg, abonnementsordninger eller andre lignende ordninger.

  Delmål 2: Rikt utvalg av økologiske produkter i markedet
  Oikos vil bidra til at det er et rikt utvalg av, og tilgang til, økologiske varer for alle.

  Delmål 3: Et styrket økologisk landbruk
  Det drives tilstrekkelig økologisk landbruk i Norge til å møte etterspørselen i markedet innenfor de fleste typer produksjoner.

  Delmål 4: Økologisk produksjon i kontinuerlig utvikling
  Den økologiske landbruksproduksjonen er i kontinuerlig utvikling for best mulig miljøansvar, dyrevelferd, helse, rettferdighet og føre-var-prinsippet.

  Delmål 5: En sterk og handlekraftig organisasjon
  Oikos er en sterk og anerkjent organisasjon på det økologiske området som bidrar til felles innsats for en økologisk framtid for en bred front av institusjoner, organisasjoner og grupper.

  Last ned handlingsplanen her.

  Annonsører

  Samarbeidspartnere