Strategi for en økologisk framtid 2014 - 2020

    Oikos – Økologisk Norge er den eneste organisasjonen i Norge som arbeider systematisk for å styrke den økologiske satsningen i Norge gjennom kommunikasjon og politisk påvirkning, kombinert med konkrete og praktiske tiltak. Med denne strategien tar vi sats for å bidra til at den økologiske utviklingen i Norge løftes over i et annet spor, slik at den kan ta av.


    Strategien er blitt til gjennom en omfattende prosess med styre og stab, tillitsvalgte og medlemmer gjennom høsten 2013 og vinterhalvåret 2013/14. Vi har også hatt dialog med sentrale alliansepartnere som har gitt viktige innspill. Strategien ble vedtatt på landsmøtet i Oikos 21.–23. mars 2014. Den er et levende dokument og vil bli oppdateres når det er hensiktsmessig, i tilknytning til landsmøtene.

    Du finner siste versjon av strategidokumentet, etter landsmøtet i april 2017, her.

    Annonsører

    Samarbeidspartnere