Strategi for en økologisk framtid 2014 - 2020

    Oikos – Økologisk Norge er den eneste organisasjonen i Norge som arbeider systematisk for å styrke den økologiske satsningen i Norge gjennom kommunikasjon og politisk påvirkning, kombinert med konkrete og praktiske tiltak. Med denne strategien tar vi sats for å bidra til at den økologiske utviklingen i Norge løftes over i et annet spor, slik at den kan ta av.

    Strategien er blitt til gjennom en omfattende og interaktiv prosess med styre og stab, tillitsvalgte og aktive medlemmer gjennom høsten 2013 og vinterhalvåret 2013/14. Vi har også hatt dialog med sentrale alliansepartnere som har gitt viktige innspill. Strategien ble vedtatt på landsmøtet i Oikos 21.–23. mars 2014. Den er et levende dokument og vil bli oppdatert når det er hensiktsmessig.

    Last ned strategidokumentet som PDF

    Annonsører

    Samarbeidspartnere