Lanseringsfest på Kolonihagen

05.05.2012

I februar var det stor lanseringsfest på Kolonihagen i Oslo. 40 inviterte gjester feiret at første nummer av det relanserte Ren Mat hadde sett dagens lys og kommet heskinnet gjennom tidsfrister, trykking i Finland, transport til Oslo og videre distribusjon ut til medlemmer, abonnenter og tidligere mottagere av Grønn Hverdag sitt magasin. Med en base på over 4000 utsendelser skulle grunnlaget være tilstedet for å løfte Ren Mat mot nye høyder. Fra februar til mai har 1000 nye abonnenter meldt sin interesse, så fremtiden ser lys ut for det eneste magasinet innen sin kategori i Norge. Her er redaktørens velkomsthilsen:

Kjære alle sammen,
hjertelig velkommen til lansering av nye Ren Mat!

Dette er en relansering, for Ren Mat er inne i sin 10. årgang. Dyktige fagfolk, og støtte fra SLF, har til nå sørget for at Ren Mat dekket behovet for informasjon til Oikos – Økologisk Norge sine 3000 medlemmer og abonnenter.
En gang i året har også 95 000 andre mottatt magasinet i posten. Nå øker vi opplaget til 10 000 fire ganger i året og 100 000 for sommerutgaven.
Den informasjonsstrategien som før var riktig for Oikos er ikke nødvendigvis like riktig i 2012. Menneskene har endret seg, markedene har endret seg. Informasjonskanalene er flere, raskere og mer direkte, men fremdeles er det mange av oss som mener at tiden ikke er moden å droppe papirpublikasjoner. Derfor har vi, etter grundig forarbeid, valgt å satse på en ny og mer tidsriktig utgave av Ren Mat.

Mat må vi ha
Ideelt sett hver dag. Maten er grunnlaget for vår eksistens. Det er klare sammenhenger mellom helse, livskvalitet og kosthold. Likevel er mange mennesker lite opptatt av hva slags mat de putter i munnen, hvor maten kommer fra, og er ei heller villige til å betale det ekstra det koster å spise kvalitetsmat. Antagelig fordi de ikke vet bedre, eller ikke har skjønt sammenhengen. Dette er en kjernesak for Ren Mat. Å gjennom tekst og bilde forsøke å få frem hva som skiller kvalitetsmat fra masseprodusert mat. Vi kommer til å løfte frem de som gjennom sitt daglige arbeidet gjør en ekstra innsats for at maten vi spiser skal være sunn, ekte og fremskaffet på naturens premisser.

"Jorden tilhører ikke mennesket. Mennesket tilhører jorden. Mennesket vevde ikke livet, vi er bare en tråd i veven. Alt vi gjør mot veven, gjør vi mot oss selv."

Indianernes stemmer fra 1700–tallet, deres forståelse for sammenhengene er blitt mantraer for alle som har innsett det absurde i vårt paradoksale samfunn. En annen indianer har påpekt:

"Det er vanskelig å vekke noen som later som de sover."

Dette er utfordringen politikere, forskere – og publikasjoner som Ren Mat står overfor. Hvordan formidler vi verdier og sannheter til våre lesere uten å virke formanende og belærende? Hvordan kan vi formidler nødvendigheten av å ta et skritt tilbake når det gjelder matproduksjon og verdivalg uten å virke bakstreverske og gammelmodige? Hvordan kan vi, med begrensede midler klare å formidle at god mat skal og må koste litt mer, når matvarekjedene bruker milliarder av reklamekroner på kun å fokuserer på pris? Jeg har ikke noe fullgodt svar, men erkjenner utfordringen. En utfordring som alle de gode kreftene som i dag står bak Ren Mat vil måtte forholde seg til, daglig på det nye nettstedet, og fem ganger i året gjennom publikasjonen Ren Mat.

Nok et matblad! Har vi ikke sett det før?
Nei. Vi har ikke det. Til nå er det aldri kommet ut et magasin i Norge i dette formatet som kun har fokus på ekte og ærlig mat. Et helt magasin som ser på matproduksjon og forbruk i en større og mer helhetlig sammenheng. Matblader dukker opp i ett sett, men Ren Mat har dere aldri sett før!
Yrkesmessig lever jeg etter en regel, at forandringer ikke skal presses frem, og at det gjelder å være på vakt hvis den jobben man gjør møter for mange motbakker. Med Ren Mat har det nesten vært motsatt: Fra den dagen jeg begynte i Oikos har de tankene jeg har lagt frem omkring tema mat og informasjon, uansett hvem jeg har snakket med, blitt møtt av positivitet. Det er få som ikke mener at alt Ren Mat står for er nødvendig og viktig.

Grønn Hverdag, Kolonihagen, Eugen Johansen, Bondens Marked – gode samarbeidspartnere, og mange bidragsytere har falt på plass – én etter én. Jeg sa da vi startet arbeidet med relanseringen at det var "prime–time" for å kunne nå frem med disse tankene nå. Det fastholder jeg. Kloke ildsjeler har forfektet disse ideene i mange år, men forbrukerne i vår del av verden befinner seg på et lykkehjul som det ser ut til at det er vanskelig å hoppe av. Den primære målgruppen for Ren Mat er barnefamilier 30 +. Veldig mange i denne gruppen er opptatt av maten de spiser, valgene de tar. De higer etter å kunne bidra til at vi skal kunne overlevere denne kloden i en bedre forfatning til nye generasjoner. Det er mitt håp at de vil finne gode argumenter i Ren Mat for å kunne gå aktivt inn for å gi sitt bidrag til dette.

Fremsynt styre
Jeg vil gjerne rette en takk til styret og lederen i Oikos for å ha erkjent at også denne typen kommunikasjon med forbrukere er viktig for en fortsatt positiv markedsutvikling for økologiske produkter. Det er et stort løft for en ung og ikke så stor forening å satse slik de har gjort på Ren Mat. Jeg håper at Oikos om få år kan si at Ren Mat var ett av de elementene som bidro til at regjeringens mål om 15% økologisk mat på bordene våre ble en realitet innen 2020. I så fall er det også takket være alle de ansatte i Oikos som daglig tar dette på alvor, alle de bevisste matleverandørene og statens forvaltning av våre felles midler.
For ikke å glemme noen, retter jeg en stor takk til samtlige som har bidratt – og vil fortsette å bidra – til at Ren Mat blir den suksessen bladet og saken fortjener.

Wanda Widerøe, redaktør

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører