Utgivelsesplan og opplag 2016

23.03.2012

Fra 2014 merket vi bladene fortløpende, og gikk over fra fem til fire utgaver i året. Hver utgave fikk flere sider og mer lesestoff.

REN MAT 2016

Nr 19: Opplag:  20 000   Distribuert:  mars              Materiellfrist: 15. februar

Nr 20: Opplag:  20 000   Distribuert:  juni                Materiellfrist: 13. mai

Nr 21: Opplag:  20 000   Distribuert:  september     Materiellfrist: 15. august

Nr 22: Opplag:  20 000   Distribuert:  desember      Materiellfrist: 28. oktober

Kommentarer:

Samarbeidspartnere

Annonsører