Landbrukets ØKOLØFT – felles innsats for økt økologisk ...

Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeide for å snu den negative trenden for økologisk produksjon i Norge. Etterspørselen etter økologisk mat er i dag på mange ...

Vi som jobber i Landbrukets ØKOLØFT

Oikos – Økologisk Norge har prosjektledelsen for Landbrukets ØKOLØFT. Aina Bartmann er prosjektleder, mens Markus Brun Hustad og Marte Guttulsrød er ...

Her er alle #Inspirasjonsbøndene

Her finner du oversikt over alle de 30 #Inspirasjonsbøndene.

Landbrukets ØKOLØFT: Møt oss i høst!

Forbruket av økologisk mat i Norge har vokst betydelig de siste årene. Samtidig har produksjonen stagnerte eller for enkelte varer til og med gått tilbake. ...

#Inspirasjonsbonde: Jordbær og gjester på Sørlandet

– I disse tider med mye gråskimmel i jordbær her på Sørlandet, kan kanskje vår måte å produsere på gi noen råd som kan være nyttige også for konvensjonelle ...

#Inspirasjonsbonde: Slapp kyllingene ut

– Jeg kjenner at det gjør vondt hver gang jeg setter i gang sprøyta, sier Kjell Birger Frøyland fra Østfold i dette intervjuet. – Hvis vi ønsker å produsere ...

#Inspirasjonsbonde: Solbær på jordas premisser

– Økologisk dyrking er nærmere jordas og naturens egne premisser, sier Helge Hvoslef på Nes i Hedmark. – Det muliggjør en dialog med den naturen som brukes. ...

#Inspirasjonsbonde: God agronomi er avgjørende

– Jeg vil at en fruktbar matjord skal være grunnlaget for min gårdsdrift, sier Ola Johansen i Øst-Finnmark i dette intervjuet. Målet er å legge om hele gården ...

#Inspirasjonsbonde: Ta vare på jordstrukturen

– De vanlige kornslaga passet dårlig til økologisk dyrking, forteller Halfdan Lie Svalheim fra Kongsberg i dette intervjuet. Derfor gikk han over til å dyrke ...

#Inspirasjonsbonde: Økologisk for miljø og rettferdighet

– Miljøhensynet og det å bidra til rettferdig matproduksjon er helt sentrale aspekter for oss, sier geitebonde Marielle de Roos på Vestvågøy i Lofoten i dette ...

#Inspirasjonsbonde: Med økogulrot på Stange

– Jeg er opptatt av å produsere mat under det naturlige økosamspillet slik det er, uten tilførsel av kunstgjødsel og plantevernmidler, sier økogulrotdyrker ...

#Inspirasjonsbonde: Med øko-samdrift i fjellbygda

I fjellbygda Vingelen er sommeren normalt kort og hektisk. – Derfor er det ekstra viktig å utnytte både husdyrgjødsla, belgvekstene og beitegrunnlaget så godt ...

#Inspirasjonsbonde: Beitedyra bygger jordsmonn

Anders Lerberg Kopstad på Ringerike produserer sunt jordsmonn, artsmangfold og reint, grasfôra lam- og sauekjøtt. – Vår jobb som bønder, er å gi jordoverflaten ...

#Inspirasjonsbonde: Kløveren er en god medspiller

– Kløverens enestående evne til nitrogenfiksering, er noe flere bønder burde benytte seg av, sier sauebonde Torild M. Skårdal i dette intervjuet. – Godt med ...

#Inspirasjonsbonde: - Økofrukt er framtida

– Det vart ikkje anbefalt å leggje om då eg gjorde det, men eg hadde bestemt meg, seier fruktbonde Annhild Oma i dette intervjuet. Ho la om til økologisk ...

#Inspirasjonsbonde: Må lage dronningar sjølv

Berge Borge har drevet økologisk birøkt sidan 2007. – Det var enkelt å legge om, seier han i dette intervjuet. – I tillegg gir det godt samvit at ein ikkje ...

Knallstart for Landbrukets ØKOLØFT

– Vi er med på å skrive et nytt kapittel om økologisk landbruk, sa flere av deltakerne på kick-off samlingen som markerte starten på storsatsingen Landbrukets ...

Kick-off for ØKOLØFT

Mandag 14.-15. mars samles rundt 50 personer på Kringler gjestegård ved Gardermoen. Av disse er 30 utvalgte økobønder som skal fungere som inspirasjonsbønder ...

Ja til flere økobønder

Like før årsskiftet fikk det store samarbeidsprosjektet Landbrukets ØKOLØFT innvilget støtte fra Landbruksdirektoratet. Dette er gledelig nytt både for ...

Bli økobonde

Vurderer du å legge om driften av din gård til økologisk? I så fall vil du trenge råd og informasjon angående regelverk, økonomi, dyrkning og nettverk. Under ...

Annonsører

Samarbeidspartnere