Landbrukets ØKOLØFT: Møt oss i år!

Forbruket av økologisk mat i Norge har vokst betydelig de siste årene. Samtidig har produksjonen stagnert eller for enkelte varer til og med gått tilbake. Dermed har økt etterspørsel på flere områder blitt dekket opp av økt import. Landbrukets ØKOLØFT er et initiativ fra hele landbruket for å snu denne trenden.

Den historiske storsatsingen Landbrukets ØKOLØFT hadde en pangstart i 2016. 30 utvalgte inspirasjonsbønder har vært aktive på møter og i media over hele landet og delt sine erfaringer fra omlegging til økologisk drift. Presentasjoner av disse finner du her.

Vårens inspirasjonsmøter
Etter en inspirerende serie arrangementer i 2016 og våren 2017 fortsetter møteaktiviteten. Flere av våre møter vil arrangeres i samarbeid med samarbeidspartnere i prosjektet.

Oversikt over planlagte møter og deltakeles fra Landbrukets ØKOLØFT framover:

Dato Sted Arrangement Arrangør ØKOLØFT deltar med
15. november Drøbak Inspirasjonsforedrag på gård for Natur VGS Landbrukets ØKOLØFT Stina Mehus
21. november Hedmark Inspirasjonsforedrag på gård for Valle VGS Landbrukets ØKOLØFT Harald Berg
21. November Gjennestad, Vestfold Felleskjøpet søker økobønder! Landbrukets ØKOLØFT, Felleskjøpet Hellek Berge, Markus Brun Hustad
22. November Hedmark Inspirasjonsforedrag Valle VGS, Voksenagronom Landbrukets ØKOLØFT Valborg Alhaug, Harald Berg
29. november Drøbak Inspirasjonsforedrag på gård for Natur VGS Landbrukets ØKOLØFT Stina Mehus
30. November Etne Økobonde, jeg? Landbrukets ØKOLØFT Kolbjørn Anda, Aina Bartmann

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Oikos – Økologisk Norge sender ut invitasjon til sine medlemmer i de aktuelle områdene, og arrangementene legges også inn i Oikos sin kalender og på Facebook–siden til prosjektet.

Sju samarbeidspartnere

Aina Bartmann er prosjektleder for Landbrukets ØKOLØFT. Bak prosjektet står sju samarbeidspartnere: Oikos – Økologisk Norge, Økologiske foregangsfylker, Norsk landbruksrådgivning, Debio, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Debio Info. Også Norges Bygdeungdomslag og ”Slipp oss til” er samarbeidspartnere i særskilte tiltak rettet mot ungdom.

Ifølge Bartmann er det stort behov for flere økobønder:

– Det er bred enighet om at økologisk landbruk er en viktig pådriver og utprøvingsarena for økt dyrevelferd og et mer miljøvennlig og bærekraftig landbruk. Stadig flere etterspør økologisk mat og dersom vi skal unngå at økt etterspørsel i Norge dekkes av økt import, er det behov for å rekruttere nye økoprodusenter, sier hun.

Nasjonal ressursgruppe
I tillegg til de nevnte samarbeidspartnerne, deltar TINE BA, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Matmerk, Mattilsynet, Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked og Norges Bygdeungdomslag i en nasjonal ressursgruppe.

Kontaktpersoner for prosjektet er:

Aina Bartmann: aina@oikos.no og Markus Brun Hustad: markus@oikos.no


Dokument med oversikt over gjennomførte og planlagte møter pr 30.juni 2017 her


Foto: Norges bondelag/Grønnsakdyrkere Aud Mari Folden og Bent Fuglu

Annonsører

Samarbeidspartnere