Landbrukets ØKOLØFT: Møt oss i år!

Forbruket av økologisk mat i Norge har vokst betydelig de siste årene. Samtidig har produksjonen stagnert eller for enkelte varer til og med gått tilbake. Dermed har økt etterspørsel på flere områder blitt dekket opp av økt import. Landbrukets ØKOLØFT er et initiativ fra hele landbruket for å snu denne trenden.

Den historiske storsatsingen Landbrukets ØKOLØFT hadde en pangstart i 2016. 30 utvalgte inspirasjonsbønder har vært aktive på møter og i media over hele landet og delt sine erfaringer fra omlegging til økologisk drift. Presentasjoner av disse finner du her.

Vårens inspirasjonsmøter
Etter en inspirerende serie arrangementer i 2016 og våren 2017 fortsetter møteaktiviteten. Flere av våre møter vil arrangeres i samarbeid med samarbeidspartnere i prosjektet.

Oversikt over planlagte møter og deltakeles fra Landbrukets ØKOLØFT framover:

Dato Sted Arrangement Arrangør ØKOLØFT deltar med
27. august Stjørdal Agrisjå Agrisjå/Trøndersk Landbruk AS Anders Eggen
22. september Sogn Sogn Jord og Hageruksskole 100 år, appell SJH Stina Mehus
22. september Oslo Debatt: Hva vil vi med landbruket? Alliansen Ny Landbrukspolitikk
28. september Agder, Søgne ØKOLØFT-møte Landbrukets ØKOLØFT Brit Mjåland, Anne Kathrine Jensen, Aina Bartmann
28. september Stavanger Fagseminar: Jordfruktbarhet med Martin Beck Oikos Rogaland, ØKOUKA Rogaland Kolbjørn Anda
28. september Oslo ØKOLØFT-møte Landbrukets ØKOLØFT Markus Brun Hustad, Aud Mari Folden, Runar Sørli
28. september Oslo HJELP - vi vil inn i landbruket! Oikos O/A, Natur og Ungdom, Slipp oss til Markus Brun Hustad
10. oktober Røros Røros-Konferansen 2017
16. oktober Harstad ØKOLØFT-møte Landbrukets ØKOLØFT Ola Johansen, Aina Bartmann
17. oktober Lofoten ØKOLØFT-møte Landbrukets ØKOLØFT i samarbeid med Lofoten Gårdsysteri, Aaland Gård Ola Johansen, Aina Bartmann, Markus Brun Hustad, Marielle De Roos
18. oktober Ås Innspillskonferanse til ny strategi for økologisk landbruk i Norge Økologiske Foregangsfylker Aud Mari Folden
27. oktober Ås Ølbrygging Økologisk Foregangsfylke Korn Halfdan Lie Svalheim
31.oktober Hamar Økologiske Bær Økologiske Foregangsfylke Frukt og Bær, ØKOLØFT
2. november Ås Fagdag økologisk korn Økologisk Foregangsfylke korn, Landbrukets ØKOLØFT
15. november Drøbak Inspirasjonsforedrag på gård for Natur VGS Landbrukets ØKOLØFT Stina Mehus
21.-22. november Sogn Økologisk frukt Økologisk Foregangsfylke Frukt og Bær, Landbrukets ØKOLØFT Markus Brun Hustad
29. november Drøbak Inspirasjonsforedrag på gård for Natur VGS Landbrukets ØKOLØFT Stina Mehus
23. november Etne ØKOLØFT-møte Landbrukets ØKOLØFT Aina Bartmann

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Oikos – Økologisk Norge sender ut invitasjon til sine medlemmer i de aktuelle områdene, og arrangementene legges også inn i Oikos sin kalender og på Facebook–siden til prosjektet.

Sju samarbeidspartnere

Aina Bartmann er prosjektleder for Landbrukets ØKOLØFT. Bak prosjektet står sju samarbeidspartnere: Oikos – Økologisk Norge, Økologiske foregangsfylker, Norsk landbruksrådgivning, Debio, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Debio Info. Også Norges Bygdeungdomslag og ”Slipp oss til” er samarbeidspartnere i særskilte tiltak rettet mot ungdom.

Ifølge Bartmann er det stort behov for flere økobønder:

– Det er bred enighet om at økologisk landbruk er en viktig pådriver og utprøvingsarena for økt dyrevelferd og et mer miljøvennlig og bærekraftig landbruk. Stadig flere etterspør økologisk mat og dersom vi skal unngå at økt etterspørsel i Norge dekkes av økt import, er det behov for å rekruttere nye økoprodusenter, sier hun.

Nasjonal ressursgruppe
I tillegg til de nevnte samarbeidspartnerne, deltar TINE BA, Nortura, Gartnerhallen, Felleskjøpet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), Matmerk, Mattilsynet, Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked og Norges Bygdeungdomslag i en nasjonal ressursgruppe.

Kontaktpersoner for prosjektet er:

Aina Bartmann: aina@oikos.no og Markus Brun Hustad: markus@oikos.no


Dokument med oversikt over gjennomførte og planlagte møter pr 30.juni 2017 her


Foto: Norges bondelag/Grønnsakdyrkere Aud Mari Folden og Bent Fuglu

Annonsører

Samarbeidspartnere