25. oktober: ØKOLØFT- økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser, Mære landbrukssskole

  Møtet er en del av Landbrukets ØKOLØFT. To inspirasjonsbønder vil dele sine erfaringer med produksjon av økologisk melk, kjøtt og korn. I tillegg får du høre hvorfor Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget og samvirkene med flere er med og støtter opp om landbrukets felles satsing på økologisk matproduksjon.

  Sted: Mære landbruksskole

  Tid: Tirsdag 25. oktober kl 10:00 – 14:00 (kaffe og noe å bite i fra klokka 9:30)

  Møteleder: Aina Bartmann

  •           Velkommen v/ Rolf Wensbakk, rektor Mære landbruksskole

  •           Kort om Landbrukets ØKOLØFT
  -           Aina Bartmann, prosjektleder

  •           Hvorfor vi ønsker å satse på økt økologisk produksjon
  -           Asbjørn Helland, leder Nord-Trøndelag Bondelag
  -           Arnt Inge Engum, leder Nord-Trøndelag Bonde og Småbrukarlag

  •           2 økologiske produsenter forteller om praktiske erfaringer fra egen gård:
  -           Anders Eggen, Melhus. Produserer korn
  -           Kolbjørn Anda, Randaberg.  Produserer melk og kjøtt

  •           Spørsmål og kommentarer

  •           LUNSJ MED LOKAL MAT

  •           Korte orienteringer fra:
  -           TINE
  -           Nortura
  -           Felleskjøpet
  -           Debio
  -           Norsk Landbruksrådgivning
  -           Økologisk Foregangsfylke for melk og storfekjøtt

  •           Rundebordssamtaler - deltakerne vil rullere og møte alle innlederne

  •           Oppsummering og vel hjem

  Link til invitasjon og program her

  Velkommen!


  Landbrukets ØKOLØFT er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.

  Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjonen av økologiske landbruksprodukter i Norge. Det er første gang landbruksorganisasjonene går sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området. Det unike med prosjektet er det konkrete samarbeidet på tvers av organisasjoner og fagmiljøer. Alle partnerorganisasjoner står samlet bak alle budskap og aktiviteter i prosjektet i et felles løft. Les mer her  Bilde: Anders Eggen (fotograf Andreas Winter) og Kolbjørn Anda med kyr (fotograf Espen Hofsmo)

  Annonsører

  Samarbeidspartnere