#Inspirasjonsbonde: – Økodrift ved naturreservatet

    – Jeg ser på økologisk drift som en mulighet for å oppfylle min målsetting om bærekraftig forvaltning av gården, sier økobonde og samarbeidspartner Per Boe ...

    #Inspirasjonsbonde: – Familiegarden gir syn for samanhengane

    Rolf Tore Djønne i Ulvik i Hardanger har om lag 5000 frukttre å ta vare på. – Det å ha eit godt samvit i høve forbrukarane når ein sel produkta, er ein av ...

    #Inspirasjonsbonde: – Gler meg til me finn mjølka vår i ...

    Vange Gard i Vik i Sogn har vore økologisk sidan Turid Haga Vange var tre år. – No når fleire etterspør økologiske mjølkeprodukt, trur eg me snart finn att vår ...

    #Inspirasjonsbonde: Jordbær og gjester på Sørlandet

    – I disse tider med mye gråskimmel i jordbær her på Sørlandet, kan kanskje vår måte å produsere på gi noen råd som kan være nyttige også for konvensjonelle ...

    #Inspirasjonsbonde: Slapp kyllingene ut

    – Jeg kjenner at det gjør vondt hver gang jeg setter i gang sprøyta, sier Kjell Birger Frøyland fra Østfold i dette intervjuet. – Hvis vi ønsker å produsere ...

    #Inspirasjonsbonde: Solbær på jordas premisser

    – Økologisk dyrking er nærmere jordas og naturens egne premisser, sier Helge Hvoslef på Nes i Hedmark. – Det muliggjør en dialog med den naturen som brukes. ...

    #Inspirasjonsbonde: God agronomi er avgjørende

    – Jeg vil at en fruktbar matjord skal være grunnlaget for min gårdsdrift, sier Ola Johansen i Øst-Finnmark i dette intervjuet. Målet er å legge om hele gården ...

    #Inspirasjonsbonde: Ta vare på jordstrukturen

    – De vanlige kornslaga passet dårlig til økologisk dyrking, forteller Halfdan Lie Svalheim fra Kongsberg i dette intervjuet. Derfor gikk han over til å dyrke ...

    #Inspirasjonsbonde: Økologisk for miljø og rettferdighet

    – Miljøhensynet og det å bidra til rettferdig matproduksjon er helt sentrale aspekter for oss, sier geitebonde Marielle de Roos på Vestvågøy i Lofoten i dette ...

    #Inspirasjonsbonde: Med økogulrot på Stange

    – Jeg er opptatt av å produsere mat under det naturlige økosamspillet slik det er, uten tilførsel av kunstgjødsel og plantevernmidler, sier økogulrotdyrker ...

    #Inspirasjonsbonde: Med øko-samdrift i fjellbygda

    I fjellbygda Vingelen er sommeren normalt kort og hektisk. – Derfor er det ekstra viktig å utnytte både husdyrgjødsla, belgvekstene og beitegrunnlaget så godt ...

    #Inspirasjonsbonde: Beitedyra bygger jordsmonn

    Anders Lerberg Kopstad på Ringerike produserer sunt jordsmonn, artsmangfold og reint, grasfôra lam- og sauekjøtt. – Vår jobb som bønder, er å gi jordoverflaten ...

    #Inspirasjonsbonde: Kløveren er en god medspiller

    – Kløverens enestående evne til nitrogenfiksering, er noe flere bønder burde benytte seg av, sier sauebonde Torild M. Skårdal i dette intervjuet. – Godt med ...

    #Inspirasjonsbonde: - Økofrukt er framtida

    – Det vart ikkje anbefalt å leggje om då eg gjorde det, men eg hadde bestemt meg, seier fruktbonde Annhild Oma i dette intervjuet. Ho la om til økologisk ...

    #Inspirasjonsbonde: Må lage dronningar sjølv

    Berge Borge har drevet økologisk birøkt sidan 2007. – Det var enkelt å legge om, seier han i dette intervjuet. – I tillegg gir det godt samvit at ein ikkje ...

    Annonsører

    Samarbeidspartnere