#Inspirasjonsbonde: Beitedyra bygger jordsmonn

  Anders Lerberg Kopstad på Ringerike produserer sunt jordsmonn, artsmangfold og reint, grasfôra lam- og sauekjøtt. – Vår jobb som bønder, er å gi jordoverflaten mat, da faller resten på plass av seg selv, sier han i dette intervjuet.


  Med beitende sau og en helhetlig planlegging som verktøy, vil #Inspirasjonsbonde Anders Lerberg Kopstad på gården Toreshaugen på Ringerike rehabilitere jorda og vise vei for andre bønder.

  Ihjelkjørt jord
  – På verdensbasis produserer vi i dag over dobbelt så mye erosjon av matjord som det vi produserer mat, forteller han.

  – Hva er bakgrunnen for at du begynte med økologisk drift?
  Etter å ha vokst opp med og jobbet i det konvensjonelle industrilandbruket på hjemgården, ble frykten for å overta driften større og større for hvert år. Vi så hvordan jordsmonnet ble kjørt mer og mer i hjel av tunge maskiner på de verste tenkelige tidspunkt. Det å ta over en gård med en jordveg som er ødelagt, vil gi store økonomiske og økologiske belastninger over tid.

  Regenerativt landbruk
  Jordsmonnet er samfunnets bærebjelke, og for oss ble det regenerative landbruket en sjanse til rette opp i skaden.
  Gården vi tok over og har drevet økologisk siden 2011, er blant de første i Europa til å bruke planleggingsverktøyet Holistic Management og beiteplanlegging og fungerer som en forsknings- og undervisningsgård for å vise og formidle resultatene av dette.

  – Kan du fortelle litt om hva dere produserer?
  Vi har valgt å bruke beitedyr som verktøy til å rehabilitere jordsmonnet. Dermed produserer vi sunt jordsmonn, artsmangfold og reint grasfôra lam og sauekjøtt.

  Karbonbønder

  Rett beiting stimulerer graset til best mulig utnyttelse av fotosyntesen.
  Fotosyntesen er en evighetsmaskin som pumper CO2 ut av atmosfæren og inn i gresset og til slutt jordsmonnet. Vi liker å se på oss selv som karbonbønder hvor hovedmålet er å produsere karbonrikt jordsmonn i stedet for å forbruke jordsmonnet og la karbonet gå opp i atmosfæren.

  Anders Lerberg Kopstad #Inspirasjonsbonde sau Holistic management Målretta beiteplanlegging helhetlig Toreshaugen Ringerike BuskerudSol blir gras blir kjøtt
  Det morsomme biproduktet av en effektiv fotosyntese er at den konverterer solenergi gjennom planter om til smakfullt kjøtt i et forrykende tempo slik at vi kan selge reint grasfôra kjøtt til matglade kunder!
  Og jo mer karbon vi har i jorda, jo mer gras produserer vi og jo mer kjøtt produserer vi.

  – Noen utfordringer som økologisk drift byr på?
  Når man begynner å forstå økosystemprosessene som styrer alt landbruket er tuftet på, forsvinner mye hodebry.

  Følg naturens lover
  Naturen har sin måte å gjøre ting på, og alle handlinger som ikke følger naturens lover og prinsipper betyr mer energi og penger ut av vinduet. Vår jobb som bønder er å etterligne og optimalisere naturens mønstre til å produsere mest mulig mat og samtidig øke fruktbarheten til jorda.

  Forstå sammenhengene
  De største utfordringene ligger som i de fleste andre bransjer på å se og forstå sammenhengen mellom kompleksiteten i økonomi, økologi og det sosiale og få disse til å fungere godt sammen på kort og lang sikt. Det er først da man kan snakke om regenerasjon.

  – Noe ved økologisk drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av?
  Alle bønder bør forstå verdien av å holde jorden tildekket, enten med dødt plantemateriale eller aller helst levende planter, året gjennom. Bar jord betyr ugress, tap av næringsstoffer og mikrober, samt verst av alt fordampning og erosjon.

  Dekk jorda
  Holder man jorda dekket, holder man på fuktigheten i jorda, bidrar til mineralsyklusen ved å legge til rette for jordmikrobene. Dermed mister man ikke verdifull nitrogen og karbon til atmosfæren.
  Jordoverflaten er en enorm todimensjonal kompost som hele tiden trenger mat og det er vår jobb som bønder å gi den det. Når fokuset blir på et sunt jordsmonn faller det meste annet på plass av seg selv, avslutter #Inspirasjonsbonde Anders Lerberg Kopstad.

  Gården Toreshaugen drives av Anders Lerberg Kopstad og Mari Sandsund med barna Thorvald, Einar Georg og Liv Elie. Anders har en mastergrad i agroøkologi med spesialisering innen beiteøkologi. Han er også utdannet instruktør i Holistic Management hos Savory Institute.

  Besøk gården på Facebook
  Les mer om gården og drifta i Norsk Landbruk
  Les mer om Målretta beitebruk på Facebook

  I en serie portrettintervjuer vil Oikos her presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

  Tekst: Marte Guttulsrød / Marit G. Wright
  Foto: Mari Sandsund

  Holistic planned grazing

  Annonsører

  Samarbeidspartnere