#Inspirasjonsbonde: Ta vare på jordstrukturen

  – De vanlige kornslaga passet dårlig til økologisk dyrking, forteller Halfdan Lie Svalheim fra Kongsberg i dette intervjuet. Derfor gikk han over til å dyrke spelt, svedjerug og emmer.


  Med husdyrløs kornproduksjon, er det særlig viktig å ta vare på jordstrukturen, sier #Inspirasjonsbonde Halfdan Lie Svalheim. Det er god agronomi og gjelder for både økologisk og konvensjonell dyrking.

  – Hva var bakgrunnen for at du la om til økologisk drift?
  Jeg ønsket å drive mer miljøvennlig og i pakt med naturen. Og så ønsket jeg å få en ny dimensjon med agronomiske utfordringer inn i driften.

  Satser på spesialkorn
  – Kan du fortelle litt om produksjonen på gården?
  I begynnelsen etter omleggingen produserte jeg vanlige kornsorter og hadde ammeku. Men jeg fant fort ut at de tradisjonelle kornsortene passet dårlig i økologisk dyrking; de var korte og hadde høye krav til næringstilførsel. Halfdan Lie Svalheim #Inspirasjonsbonde Kongsberg Økologisk SpesialkornDerfor gikk jeg over til spelt og andre gamle sorter som svedjerug og emmer, som vi foredler i et nettverk av økologiske bønder. Vi har satset på vår egen mølle, under navnet Økologisk Spesialkorn AS.

  Legger om leieareal
  – Har du noen planer om å legge om mer til økologisk?
  Hele gården Lie, med 200 mål innmark, drives økologisk. I dag dyrker vi kun korn og gras på gården, og så har vi har noen griser i sommerhalvåret.
  Vi leier i tillegg en del jord. Deler av det leide arealet er lagt om til økologisk og noe drives konvensjonelt, men vi satser på gradvis å legge om mer av leiearealet etter hvert.

  God jordstruktur er viktig
  – Er det noen utfordringer som økologisk drift byr spesielt på?
  Rotugras er en utfordring i økologisk korndyrking. Og så kan det være vanskelig å optimalisere næringstilførselen på enkelte jordarter, spesielt på siltholdig sandjord.

  – Ser du noe ved økologisk drift som du tenker at konvensjonelle bønder også ville hatt god nytte av?
  De bør være mer oppmerksomme på å unngå jordpakking. Det kan for eksempel løses ved å legge opp kjøreveier i åkeren.
  Også konvensjonelle bønder kan ta i bruk god agronomi med vekstskifter og flere bør nok være mer obs på jordstruktur generelt, mener kornbonde Halfdan Lie Svalheim.


  Halfdan Lie Svalheim driver gården Nordre Lie i bygda Efteløt i Kongsberg, med 200 mål egen jord. I tillegg leier han 750 mål.
  Han har drevet gården siden 1987 og la om til økologisk i 2001. Gården har vært i familien i generasjoner, og sønnen Jostein Svalheim er også involvert i drifta i sesongen. De planlegger å starte gårdsmalteri i 2017.

  Tekst: Marit G. Wright
  Foto: Andreas Winter/Privat

  Annonsører

  Samarbeidspartnere