Ja til flere økobønder

Like før årsskiftet fikk det store samarbeidsprosjektet Landbrukets ØKOLØFT innvilget støtte fra Landbruksdirektoratet. Dette er gledelig nytt både for forbrukere og bønder. Hovedmålet er å bidra til å øke produksjon av økologiske landbruksvarer i Norge gjennom felles inspirasjonsløft, kunnskapsformidling og rekruttering.

– Vi gleder oss stort over støtten og de positive signalene vi har fått. Med Landbrukets ØKOLØFT vil vi arbeide for å snu den negative trenden for økologisk produksjon i Norge, sier Aina Bartmann, prosjektleder for Landbrukets ØKOLØFT,og politisk rådgiver i Oikos – Økologisk Norge.

Økt etterspørsel, men nedgang i produksjon

Ifølge Bartmann er det stort behov for flere økobønder.

– Det er bred enighet om at økologisk landbruk er en viktig pådriver og utprøvingsarena for økt dyrevelferd og et mer miljøvennlig og bærekraftig landbruk. Stadig flere etterspør økologisk mat og dersom vi skal unngå at økt etterspørsel i Norge dekkes av økt import er det behov for å rekruttere nye økoprodusenter, sier hun.

Lenge har det vært ubalanse mellom etterspørsel av økologiske varer og produksjon. Marked og produksjon utvikler seg ikke i takt. Forbruket av økologisk mat er vesentlig lavere enn i nabolandene, men er sterkt økende også i Norge. Samtidig er det nedgang i antall økologisk drevne gårdsbruk og dyrket areal. I 2014 var nettoreduksjonen i antall produsenter på over 200 gårdsbruk.

Det er langt igjen til målet om 15 prosent økologisk forbruk og produksjon innen 2020, og det ønsker samarbeidspartnerne til Landbrukets ØKOLØFT å gjøre noe med. Målgruppen for prosjektet er primært etablerte bønder eller personer som har planer om å etablere seg som bønder. En viktig gruppe er ungdom.

Bred samarbeid

Prosjektet skal drives av til sammen sju samarbeidspartnere; Oikos – Økologisk Norge, Økologiske foregangsfylker, Norsk landbruksrådgivning, Debio, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Debio Info. Også Norges Bygdeungdomslag og ”Slipp oss til” vil være samarbeidspartnere i særskilte tiltak rettet mot ungdom.

– Det er første gang landbruksorganisasjoner går sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området. For å skape økt interesse for økologisk produksjon mener vi det er essensielt at vi som organisasjoner og fagmiljøer sender et felles og tydelig budskap om hvorfor det er viktig å øke produksjonen av økologisk mat i Norge, sier Bartmann.

Høste av erfaringer

Landbrukets ØKOLØFT er i all hovedsak et formidlings- og informasjonsprosjekt. De skal bygge videre på eksisterende strukturer, kanaler og arenaer for rekruttering til økologisk landbruk, deriblant videreføre vellykkede tiltak fra Økologiske foregangsfylker, da dette prosjektet fases ut i 2017.

– Nå gleder vi oss til å begynne å arbeide, avslutter Bartmann.

Tekst: Emma Gerritsen
Foto: Foto Nat Mead (SJH), Jon Magne Holt

Annonsører

Samarbeidspartnere