Vi som jobber i Landbrukets ØKOLØFT

Oikos – Økologisk Norge har prosjektledelsen for Landbrukets ØKOLØFT. Aina Bartmann er prosjektleder, mens Markus Brun Hustad og Marte Guttulsrød er prosjektmedarbeidere.

Marte Guttulsrød,
Aina Bartmann og Markus Brun Hustad.
Foto: Andreas Winter


Oikos – Økologisk Norge har ansvaret for å lede prosjektet Landbrukets ØKOLØFT, et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.

Tre Oikos-ansatte jobber med Landbrukets ØKOLØFT:

Portrett Landbrukets ØKOLØFT: Aina Bartmann; Markus Brun Hustad, Marte Guttulsrød

Aina Bartmann var tidligere geitebonde i Lyngen i Troms. Hun var leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra 1992 til 1996. Aina bygget opp og ledet i mange år Bondens Marked i Norge.
Hun leder nå Nettverk for GMO-fri mat og fôr og er ansatt som politisk rådgiver i Oikos, i tillegg til at hun leder Landbrukets ØKOLØFT.

- Jeg gleder meg over det gode samarbeidet blant de syv samarbeidspartnerne som står bak Landbrukets ØKOLØFT. Det økologiske landbruket har mye ny kunnskap og praktisk erfaring som kan bidra til å gjøre et samlet norsk landbruk mer bærekraftig, sier Aina.
Prosjektleder Aina Bartmann. Foto: Andreas Winter


Portrett Landbrukets ØKOLØFT: Aina Bartmann; Markus Brun Hustad, Marte Guttulsrød
Markus Brun Hustad
har studert økologisk landbruk på Høyskolen i Hedmark.

Han har tidligere jobbet som prosjektleder i Norsk Bonde og Småbrukarlag og jobber nå som landbruksrådgiver og prosjektleder for ØKOUKA i Oikos, i tillegg til arbeidet for Landbrukets ØKOLØFT.

Markus synes det er spesielt gledelig at et samlet landbruk stiller seg bak målet om økt økologisk matproduksjon i Norge.

Prosjektmedarbeider Markus Brun Hustad. Foto: Andreas Winter

Portrett Landbrukets ØKOLØFT: Aina Bartmann; Markus Brun Hustad, Marte Guttulsrød
Marte Guttulsrød har fagbakgrunn fra statsvitenskap, sosiologi og bærekraftig utvikling.

Marte jobber også som prosjektleder for Andelslandbruk hos Oikos-Økologisk Norge. På fritiden er hun med i bloggkollektivet Grønne jenter.

Hun gleder seg særlig over at forbrukernes etterspørsel i markedet nå gjør det mulig for enda flere norske bønder å legge om til økologisk.

Prosjektmedarbeider Marte Guttulsrød. Foto: Andreas WinterHer er alle #Inspirasjonsbøndene:

Stina Mehus - grønnsaker, frukt, bær og sau (Akershus)
Anders Kopstad - sau, frukt (Buskerud)
Halfdan Lie Svalheim - korn (Buskerud)
Marius Egge - frukt, bær (Buskerud)
Ola Johansen - melk, storfe (Finnmark)
Embret Rønning - storfe (Hedmark)
Valborg Aalhaug - grønnsaker/gulrot (Hedmark)
Helge Hvoslef - bær (Hedmark)
Annhild Oma - frukt (Hordaland)
Berge Borge - honning (Hordaland)
Rolf Tore Djønne - frukt (Hordaland)
Marielle de Roos - korn, geiter (Nordland)
Aud Mari Folden - melk, storfe, grønnsaker (Nord-Trøndelag)
Torbjørn Støre - melk (Nord-Trøndelag)
Harald Berg Junior - korn (Oppland)
Kai Valbjør - geiter (Oppland)
Kolbjørn Anda - melk (Rogaland)
Hilde Buer - villsau (Sogn og Fjordane)
Turid Haga Vange - melk (Sogn og Fjordane)
Marianne Bøthun - frukt (Sogn og Fjordane)
Anders Eggen - korn (Sør-Trøndelag)
Torild Möinichen Skårdal - ukjent (Telemark)
Hellek Berge - korn, belgvekster (Telemark)
Mats Hegg Jacobsen - gris, villsau, kje, høner, grønnsaker (Troms)
Brit Mjåland - jordbær (Vest-Agder)
Audun Flåtten - korn (Vestfold)
Per Arne Hoppestad - grønnsaker (Vestfold)
Kjell Birger Frøyland - kylling (Østfold)
Runar Sørli - egg, melk, storfe (Østfold)
Øko-rygge produsentsamarbeid - grønnsaker (Østfold)

Annonsører

Samarbeidspartnere