Vi som jobber i Landbrukets ØKOLØFT

Oikos – Økologisk Norge har prosjektledelsen for Landbrukets ØKOLØFT. Aina Bartmann er prosjektleder, mens Markus Brun Hustad og Marte Guttulsrød er prosjektmedarbeidere.

Marte Guttulsrød,
Aina Bartmann og Markus Brun Hustad.
Foto: Andreas Winter


Oikos – Økologisk Norge har ansvaret for å lede prosjektet Landbrukets ØKOLØFT, et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgiving og Oikos – Økologisk Norge.

Tre Oikos-ansatte jobber med Landbrukets ØKOLØFT:

Portrett Landbrukets ØKOLØFT: Aina Bartmann; Markus Brun Hustad, Marte Guttulsrød

Aina Bartmann var tidligere geitebonde i Lyngen i Troms. Hun var leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra 1992 til 1996. Aina bygget opp og ledet i mange år Bondens Marked i Norge.
Hun leder nå Nettverk for GMO-fri mat og fôr og er ansatt som politisk rådgiver i Oikos, i tillegg til at hun leder Landbrukets ØKOLØFT.

- Jeg gleder meg over det gode samarbeidet blant de syv samarbeidspartnerne som står bak Landbrukets ØKOLØFT. Det økologiske landbruket har mye ny kunnskap og praktisk erfaring som kan bidra til å gjøre et samlet norsk landbruk mer bærekraftig, sier Aina.
Prosjektleder Aina Bartmann. Foto: Andreas WinterPortrett Landbrukets ØKOLØFT: Aina Bartmann; Markus Brun Hustad, Marte Guttulsrød
Markus Brun Hustad
har studert økologisk landbruk på Høyskolen i Hedmark.

Han har tidligere jobbet som prosjektleder i Norsk Bonde og Småbrukarlag og jobber nå som landbruksrådgiver og prosjektleder for ØKOUKA i Oikos, i tillegg til arbeidet for Landbrukets ØKOLØFT.

Markus synes det er spesielt gledelig at et samlet landbruk stiller seg bak målet om økt økologisk matproduksjon i Norge.

Prosjektmedarbeider Markus Brun Hustad. Foto: Andreas Winter

Portrett Landbrukets ØKOLØFT: Aina Bartmann; Markus Brun Hustad, Marte GuttulsrødMarte Guttulsrød har fagbakgrunn fra statsvitenskap, sosiologi og bærekraftig utvikling ved Senter for utvikling og miljø (UIO)

Marte jobber også som prosjektleder for Åpen økologisk gård og i andelslandbruksprosjektet hos Oikos-Økologisk Norge.

Hun gleder seg særlig over at forbrukernes etterspørsel i markedet nå gjør det mulig for enda flere norske bønder å legge om til økologisk.Prosjektmedarbeider Marte Guttulsrød. Foto: Andreas WinterHer er alle #Inspirasjonsbøndene:

Stina Mehus - grønnsaker, frukt, bær og sau (Akershus)
Anders Kopstad - sau, frukt (Buskerud)
Halfdan Lie Svalheim - korn (Buskerud)
Marius Egge - frukt, bær (Buskerud)
Ola Johansen - melk, storfe (Finnmark)
Embret Rønning - storfe (Hedmark)
Valborg Aalhaug - grønnsaker/gulrot (Hedmark)
Helge Hvoslef - bær (Hedmark)
Annhild Oma - frukt (Hordaland)
Berge Borge - honning (Hordaland)
Rolf Tore Djønne - frukt (Hordaland)
Marielle de Roos - korn, geiter (Nordland)
Aud Mari Folden - melk, storfe, grønnsaker (Nord-Trøndelag)
Torbjørn Støre - melk (Nord-Trøndelag)
Harald Berg Junior - korn (Oppland)
Kai Valbjør - geiter (Oppland)
Kolbjørn Anda - melk (Rogaland)
Hilde Buer - villsau (Sogn og Fjordane)
Turid Haga Vange - melk (Sogn og Fjordane)
Marianne Bøthun - frukt (Sogn og Fjordane)
Anders Eggen - korn (Sør-Trøndelag)
Torild Möinichen Skårdal - ukjent (Telemark)
Hellek Berge - korn, belgvekster (Telemark)
Mats Hegg Jacobsen - gris, villsau, kje, høner, grønnsaker (Troms)
Brit Mjåland - jordbær (Vest-Agder)
Audun Flåtten - korn (Vestfold)
Per Arne Hoppestad - grønnsaker (Vestfold)
Kjell Birger Frøyland - kylling (Østfold)
Runar Sørli - egg, melk, storfe (Østfold)
Øko-rygge produsentsamarbeid - grønnsaker (Østfold)

Annonsører

Samarbeidspartnere